Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Aile Cüzdanı

0 225

Aile Cüzdanı Giriş Kısmı
Peygamberimizin Ehli beytinin önemi

“De ki: Ben yaptığım tebliğ vazifesine karşılık sizden bir ücret istemiyorum, ancak aramızdaki akrabalığa riayet ederek bana iyi muamele etmenizi ve akrabalarıma muhabbet beslemenizi istiyorum.” (Şura, 23 )
Rasulullah (S.A.V.)  şöyle buyurmuştur.
“Ehl-i Beyt’im sizin içinizde, Hz. Nuh’un gemisi mesabesindedir. Kim ona binese kurtulur, kim de ona arkasını dönerse boğulur.” (Hakim, 2 ıı 373/3312)
“Allah Teala’yı sizi nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allah’ı sevdiğiniz için sevin. Ehli Beyt’imi de beni sevdiğiniz için sevin!” (Tirmizi, Menakıp, 31,3789)

Hz. Ebubekir (R.A.) şöyle derdi :

 “Vallahi Rasulullah (S.A.V.) Efendimiz’in yakınlarını kolllamak benim için kendi yakınlarımı koruyup gözetmekten daha sevimlidir.” (Buhari, Ashabu’n Nebi, 12 Megazi, 14)
Yine Hz. Ebu Bekir (R.A.) şöyle demiştir:
“Muhammed (S.A.V.)’i Ehl’i Beyt’i içinde muhafaza ediniz, yani Ehl-i Beyt’î hakkında kötü söz söylemeyiniz.!”  (Buhari, Ashabu’n Nebi 12,22)
SERİ NO: 0000001

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.