Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

MUHARREM AYI

0 118
MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ
    Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]
Kıymet verilen dört aydan biri
Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur’an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
Muharrem ayı ve Muharrem ayı orucu ile ilgili hadisler
(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]
(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]
 
(Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed]
[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]
Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]
Muharrem ayında Kılınacak Namazlar 

Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır :
“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber “
Her iki rekatta :
7 Fatihai şerife,  7 Ayetel- kürsi,  7 İhlası şerif, okunur.
Namaz dan sonra :
11 defa :
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir.
11 İstiğfarı şerif,
11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.
Muharrem ayı ilk gecesi tesbih namazı
Muharremin birinci gecesi ayrıca  şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır :
“Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.”
Tesbih namazında şunlar okunur :
1. Rekatta : 1 fatiha, 1 Ayetül kürsi,
2. Rekatta : 1 Fatiha, 1 Amenerresulü… ( sürei Ali İmran’ın ilk iki ayeti de ilave edilerek)
3. Rekatta : 1 Fatiha, 1 Hüvellahüllezi…
4. Rekatta : 1 Fatiha, 1 İhlası şerif.
Not: okunması gereken süreleri bilmeyenler bildikleri süreleri de okuyabilir.
Namazdan sonra istiğfar edilir, selavatı şerife getirilir ve arkasından dua edilir.
Muharrem ayının birinci günü 1000 kere ihlas süresini okumak
Muharremin birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlası şerif okuyanları, Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle huzuruna bu alemden kul borcu  ile götürmeyecektir.
Dokuzyüz senelik nafile oruca denk muharrem ayı perşembe, cuma ve cumartesi oruçları
Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peşbeşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.
Muharrem ayı biri ile onu arası kılınacak namaz
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.
Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.
Namaza şöyle niyet edilir:
“Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise , bu hakkın ödenmesi için, Allahu Ekber …”
1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,
2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.
3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.
4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif
5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.
6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif,
okunur.
Namazdan sonra dua edilir.
Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak  ve 10’uncu gün aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir.
Bunun yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizle cennete girecekleri ümit edilir.
Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10’uncu günleri  oruç tutmalıdırlar.
Resulullah Efendimiz 9’ncu günü seferde bulunuyorlardı. o bakımdan yalnız onuncu günü oruç tutmuşlar ve ” sağ olursak gelecek sene 9’ncu günü de tutarız” buyurmuşlardır.
Muharrem ayı 9 ve 10. günü teheccüd vakti kılınacak namaz
Muharrem’in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. 10. geceleri teheccüd vaktinde rızai ilahi için 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 50 şer İhlası şerif okunur.
Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hagi saatinde giriyorsa, gecenin o satinde de teheccüd vakti girmiş olur.
Muharrem ayında hatmi enbiya devam etmek
Bu günlerde hatmi enbiyaya devam etmeli, Bilhassa 9. günü akşamı yani onuncu gecesi muhakkak Hatmi Enbiya yapılmalıdır.
Muharrem Ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.