Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Zilhicce Ayı Zikirleri

0 1.214

Ey İsa! Bu beş duayla duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.

ZiLHİCCE AYI ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

Zülhicce Ayı On Gün Zikirleri:

Umeyr el-Leysi (R.A.) dan rivayete göre;

Allah-u Teala İsa (Aleyhisselam)’a beş dua hediye etmiş, Cibril (Aleyhisselam) bunları ongünlerde getirmiş ve:

“Ey İsa! Bu beş duayla duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.

Bunların birincisi:

“Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.

Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.

Diriltir ve Öldürür.

Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

İkincisi:

Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.

Tek bir İlahtır. Her şeye O’na muhtaçtır. O, kimseye muhtaç değildir. Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.”

Üçüncüsü:

“ Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur.

O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.

Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir.

Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Dördüncüsü :

“Allah yeter ve Kafidir. Allah, dua edeni işitir. Allah’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur.”

Beşincisi:

“Ey Allah! Senin buyurduğun gibi olan, bizim dediklerimizdense hayırlı olan tüm hamdler, Sana mahsustur.

Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Sana aittir. (Ben fani olduğum için) mirasım da Sana mahsustur.

Ey Allah! Kabir azabında da, dağınık işlerden de Sana sığınırım.

Ey Allah! Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını Senden isterim.”

Havariler, İsa (Aleyhisselam)’a: “ Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında, şöyle buyurdu:

Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hibirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.

İkinciyi yüz kere okuyana, Allah-u Teala bir milyan hasene yazar, o kadar  da günahlarını siler ve onun cennette onbin derecesi yükseltilir.

Üçüncüyi yüz kere okuyana gelince; gökten yetmişbin melek, elleri açık bir bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yapdırırlar.

Dördüncüyü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala’nın huzuruna koyar. Rahman Teala, o anca, onu okuyana nazar buyurur. Allah-u Teala’nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz.

Beşincisi ise, bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana isin verilmemiştir.

Ebu’n Nadr Haşim İbni Kasım (R.A.) rivayetine göre:

“Bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat, mana aleminde, evinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüştür.

 

Kurban ile ilgili  tüm konulara Cübbeli Ahmet Hocamızın Kurban  Risalesinden ulaşabilirsiniz.

  • Kurbanın hükmü
  • Kurbanın çeşitleri,
  • Kurbanlık hayvanlar
  • Hayvan kesmek hakkında
  • Kurban edilecek hayvanın yaşı cinsi vasıfları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.