Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Çocuğun Anne, Babaya Benzemesi

0 457

Çocuğun Anne, Babaya Benzemesi

Çocuğun erkek yada dişi yaratılması dört hal üzere olur
Çocuğun ana babaya benzemesi : Erkek  veya dişi yaratılması dört halin bulunmasından ileri gelir:
 
1. Ya erkeğın menisinin kadından evvel gelmesi
2. Kadının, menisinin, erkekten önce gelmesi
3. Erkeğin menisinin evvel gelip, kadının menisinden çok olması
4. Kadının ki önce gelip, erkeğinkinden fazla olması.
 
Çocuğun erkek olması ve baba tarafına benzemesi
 
Erkeğin menisi evvel gelir ve kadının menisinden çok olursa, çocuk erkek olur. böylece erkeğin menisin önce gelmesi çocuğun oğlan olmasına, kadının menisinden fazla olması da baba tarafına çekmesine sebep olur.
 
bazı cahiliye yerlerde kadın erkek doğurmadı diye boşarlar. ama şu bir gerçek ki çocuğun erkek olması erkeğe bağlı erkeğin menisinin çokluğuna eğer çocuk erkek olmuyorsa erkeğın menisi kadından zayıf kalmıştır.
 
Çocuğun kız olması ve kızın ana tarafına benzemesi
 
Kadınınkinin, erkekten evvel gelmesi ve meninin çokluğu, kız olmasına sebep olur. Bu da kadınınkinin evvel gelmesi çocuğun kız olmasına, meninin çokluğuda ana tarafına çekmesine yol açar.
 
erkeğin anne tarafına benzemesi
 
Eğer erkeğinki evvel geldiği halde, kadınınki galip gelirse, çocuk yine erkek yaratılır. fakat bu hal dayıya ve babaya benzemesine amil olur.
 
kızın baba tarafına benzemesi
 
Önce kadının ki gelir fakat erkeğinki galip olursa kız olur ve amcaya çeker,
 
Kadının menisi varmıdır?
 
Ümmü seleme‘den (R.A.) rivayet edilen bir hadis-i şerifte , bir gün Enes‘in (R.A.) muhterem validesi, Hz. Rasulüllah‘a (S.A.V.) gelip:
 
“Ey Allah’ın Resulü! Ben, şunu öğrenmek istiyorum: kadın ihtilam olunca gusül (yıkanmak) içap edermi?” diye sorar Rasulüllah (S.A.V.):
 
“Evet, uyandığı  zaman bedeninde veya elbisesinde meniden bir şey  görürse gusül lazım gelir” buyurdu. bunun üzerine  Ümmü seleme, (utancından) yüzünü örterek:
 
“Ey Allah’ın Resulü! Kadının menisi olurmu?” deyince Rasulüllah (S.A.V.) :
 
“Allah iyiliğini versin. Kadında meni olmasaydı (bazı zamanlarda) çocuk, annesine hangi sebeple benzeyebilirdi?”
 
Çocuğun ana babaya benzememesi
 
Çöl halkından bir kişi, Hz. Peygamber’e (S.A.V.) gelerek:
 
“Ya Rasulüllah (S.A.V.) Benim siyah bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum” dedi. Resulüllah (S.A.V.) :
 
“Senin develerin var mı?” diye sordu. Bedevi :” Evet var “ Rasulüllah (S.A.V.)
 
__o develerin renkleri nasıldır?
__Kırmızıdırlar.
__Bunların içinde beyazı, siyaha çalar, boz deve var mıdır?
__Evet vardır. Resul-i Ekrem:
__O boz renk nereden oldu? bedevi:
__Soyunun bir damarına çekmiş olsa gerek.
__Oğlun da eski bir soy köküne çekmiş olabilir, buyurdu.
 
İslam hukukuna göre, renk veya başkasına benzemek gibi haller, çocuğun red ve inkarına sebep olamaz. Çünkü bunlar zayıf alametlerdir. Çocuğun inkarı cihetine gitmek için, kadını ancak, zina ederken görmek veya kocasıyla cinsi münasebbetten sonra, altı ay gibi kısa bir zamanda veya münasebette bulunmadan doğurması gibi haller bir delil olabilir.
kaynak: mürşid-i müteehhilin evlilere rehber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.