Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

İman Yönünden İnsanların Kısımları

0 192

Allaha, meleklere, kitaplara, Peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanan, hiç bir şüphe taşımadan inandığı bu hususları kalbiyle tasdik edip, diliyle de açığa vuran kimsedir

İMAN YÖNÜNDEN İNSANLARIN KISIMLARI
İman yönünden insanlar, üç kısımdır.
1-) MÜMİN :
Kelime manası itibariyle mümin, “inanan” demektir. İslam inancına göre mümin “Allah’a, meleklere, kitaplara, Peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanan, hiç bir şüphe taşımadan inandığı bu hususları kalbiyle tasdik edip, diliyle de açığa vuran kimsedir.” Bu kimseler Allah (c.c.)’ın rahmetine ve cennetine kavuşacaklardır. Bir kimsenin gerçek bir mümin olduğunu ise en iyi Allah (c.c.) bilir.
Mümin, son nefeste imansız gitmemek için Rabbine yalvarıp durur, inancı nın gereklerini yerine getirmeye çalışır. Yeryüzünü ıslah eden, yeryüzünde hu zurun olmasını sağlayan ve insanlığın kurtuluşu için çalışanlar mümin kimse lerdir. Onlar Kelime-i Şehadeti yahut Kelime-i Tevhidi gönülden tasdik ederek, bunu aleme ilan ederler. Bir kimse kalbiyle tasdik ve kabul ettiği şeyleri diliyle söyleyemiyorsa, Allah (c.c.) katında yine mümin sayılır.
2-) MÜNAFIK :
Münafıklar iki kısımdır.
Birincisi İtikadi Münafık: Bunlar iman esaslarını kalbiyle kabul ve tasdik etme diği, Allah’a ve Resulüne inanmadığı halde, inandığını söyleyen, yani içi başka dışı başka olan iki yüzlü kimselerdir.
İnsanların en kötüsü onlardır. Cehennemde de en büyük azabı onlar tada caklardır. Müminler onların dış görünüşlerine bakarak kendilerine Müslüman muamelesi yaparlar. Ancak bunların fitne ve fesadına karşı da uyanık bulun maya çalışırlar. Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında da münafıklar vardı. Kıya mete kadar da içimizde münafıklar bulunacaktır.
İkincisi Ameli Münafık: Bunlara karşı sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bizi uyarmış, onların alametlerinden bazılarını bildirmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Münafığın üç alameti vardır 1-) Konuştuğu zaman yalan söyler, 2-) Söz verdiğinde sözünde durmaz, 3-) Kendisine emanet edilen şeye ihanet eder.
3-) KAFİR :
“İman esaslarını kalbiyle kabul ve tasdik etmediği gibi, bu inkarını diliyle de açığa vuran, Allah (c.c.)’a ve Peygamberine inanmadığını ilan eden kimselere kafir denilir.” Kafir inkar eden, küfreden manasına gelir. Kafirler Allah (c.c.)’ın azabına uğrayacak ve kendilerine verilen akıl nimeti sayesinde mümin olmadıkları için cehenneme atılacaklardır. Kafirler cehen nem de ebedi olarak kalacaklardır.
Müşrik; Kelime olarak şirk koşan, yani Allah (c.c.)’ın bir eşi, benzeri yahut ortağı olduğunu söyleyen kimse demektir. Yüce Allah’ın asla bağışlamayacağı günahların başında “şirk” gelir. Müşrik olarak ölenler sonsuza dek cehennem de kalacaklardır. Kelimeler arasındaki küçük farklara rağmen küfür ve şirk aynı şeydir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.