Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

8) Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hangi şartlar aranır?

0 17

8) Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hangi şartlar aranır?


CEVAP:

❖ Adakta bulunan kimsenin Müslüman, Âkil ve bâliğ bir
kimse olması gerekir. (1 Kâsânî, Bedâi 5, 81-82)

❖ Adanan şeyin cinsinden bir farz veya vacip ibadetin
bulunması gerekir. Mesela; Namaz kılmayı, oruç
tutmayı, sadaka vermeyi, kurban kesmeyi konu alan
adaklar geçerlidir. Hasta ziyareti adak konusu olmaz.


❖ Adanan şey, bizzat maksut olan bir ibadet cinsinden
olmalı, başka bir ibadete vesile olan bir ibadet
olmamalıdır. Mesela abdest almayı, ezan ve kamet
okumayı, mescide girmeyi konu alan adak geçerli
olmaz.


❖ Adanan şey, zaten yapılması gereken farz veya vacip bir
ibadet olmamalıdır. Beş vakit namaz ve Ramazan orucu
gibi.


❖ Adanan şeyin meydana gelmesi ve yapılması maddeten
ve dinen mümkün ve meşru olmalı, adak mal ise adayan
şahsın mülkiyetinde bulunmalıdır.


❖ Adanan fiil Allah’a isyanı, bidat, günah ve mâsiyeti
içermemelidir. Böyle olması halinde adak geçersiz olur. (1 Kâsânî, Bedâi 5, 82-92; El-Fetâva’l-Hindiyye, 1, 229)

Kaynak :

İSMAİL HAKKI YELKENCİ
HUZURLU GÖNÜLLER EĞİTİM VAKFI

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.