Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

30. Beyt

30. Beyt

Risale-i Kudsiyye 30. Beyt "Muhal yokluk ana varlik sifati," "Vucudla nisbet olmaz Sirr-i Zati." "Vücuddur Zatinin mutlak sifati," "Heman Zatiyla sabit Sirr-i Zati." "Muhaldir Zatina yokluk gidelim, Cemali ba kemale seyridelim." Bu…