Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

71. Mektup

171. MEKTUP

MEVZUU: a) Züllü ve inkisarı tercih.. b) Kulluk vazifelerini eda.. c) Şeriat sınırlarım muhafaza.. d) Sünnet-i seniyyeye ittiba.. e) Allah korkusu.. Faziletlerinin beyanı ve buna münasip bazı hususlar.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu…

71. MEKTUP

71. MEKTUP ·         Mirza Dârâb b. Hân-i Hânân'a1 yazılmıştır ·         Nimetlerden yararlanan kişinin, nimet verene şükretmesi gerektiği; şükrün, şeriatın hükümlerine uymakla mümkün olduğu               Allah Sübhânehû yardımcınız olsun…