Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

80. Mektup

180. MEKTUP

MEVZUU : Üzerinde tereddüd vaki olan bazı meşayihin sorulan isimleri.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Ebülkasım b. Hacegî Emkinegî'ye yazmıştır. *** Ey Mahdum-u Mükerrem, Hazret-i şeyhimizden, yani: Hace Muhammed…

80. MEKTUP

MEKTUP ·         Mirzâ Fethullah Hakîm'e yazılmıştır        "Yetmiş üç fırka" içinde, kurtuluşa erenin Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat fırkası olduğu, bid'atçi fırkalara yönelmenin ve onlarla oturup kalkmanın engellenmesi Allah…