Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

93. Mektup

193. MEKTUP

MEVZUU : a) Ehl-i sünnet vel-cemaatın görüşüne göre, itikadt düzeltmek.. b) Fıkha dair hükümleri öğrenmek.. c) İslâm'ın garipliğinden şikâyet ve onun tervicine, teyidine (üstün gelip güçlenmesine, yardıma) teşvik.. *** NOT : İMAMI…

93. MEKTUP

MEKTUP ·         İskender Han el-Lûdî'ye yazılmıştır ·         Vakitleri Allah Sübhânehû'yu zikrederek geçirmeye teşvik Beş vakit namazı cemaatle eda edip sünen-i revâtibi de kıldıktan sonra bütün vakitleri Allah'ı…