Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

rabitayi

Rabıtayı İnkar Edenlere Cevap

İslâm'da Râbıtanın Şer’î Deliller ile İsbâtı I. KİTAP İLE İSBATI Hiçbir şeyin Kur’an-ı Kerim’in dışında kalması mümkün olmadığına göre, elbette ki râbıta-i şerifenin hükmü de onda vardır. Bazı âyet-i kerimelerin ibâre, bazılarının da…