Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

Tag

İsâ Aleyhisselâm

İsâ Aleyhisselâmın Annesi Hz. Meryem´in Soyu, Doğuşu, Beytülmakdis Mescidine Adanıp Bırakılışı Ve Bazı Faziletleri: Hz. Meryem´in babası İmran b.Mâsân olup Hub´um b.Süleyman Aleyhisselâ-mın soyundandı. Mâsân Hanedanı da, İsrail oğullarının…

Uzeyr Aleyhisselam

Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir. Uzeyr Aleyhisselâmın Esirliği Ve Peygamberliği: Buhtunnassar; Beytülmakdis´i yıktığı zaman, İsrail oğullarının Tevrat okuyan­larından ve Bilginlerinden öldürdüğü kırk bin kişi arasında,…

34.Beyt

Risale-i Kudsiyye 34.Beyt "Veraül ilm vel idrakte matlub." "Verau`l-ittisal vel vasli mahbub" "Ganidir cümleden ol,Zati matlub." "Odur mevcud,O`dur mabud-u mahbub." "Bilakeyf Zatini bil gel gidelim. Cemali ba kemale seyridelim." "Bu…

28-29 BEYT ARASI 4. BAB

Benzeri ve ortagi olmayan Hak Sübhanehü Hazretlerine itikad beyanindadir.                       Risale-i Kudsiyye 28-29 BEYT ARASI 4. BAB "Benzeri ve ortagi olmayan Hak Sübhanehü Hazretlerine itikad beyanindadir." (دَ رْ) Farsca bir…