Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

19. MEKTUP

0 42

MEVZUU : İhtilaç sahiplerinden bazılarının işlerini ısmarlamaya dair.

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu mükerrem şeyhi Muhammed Bakibillah’a yazmıştır.

***

Hizmette olanların en küçüğünden bir arzuhaldir.

Bir şahıs askerden geldi. Şöyle anlattı:

Dehlî ve Serhend dervişlerine, sonbahar faslı için toplanan meblağ; vazifeliler tarafından alınmış yüce dergâhınızda devamlı kalanlar için gönderilmiştir. Bunun, iyi bir tahkikten sonra, hakkı olanlara ulaştırılması arzu. edilmektedir.

Anlatılan durum dolayısı ile, bu mektubu yazmak cesaretinde bulundum.

Eğer bu haber doğru ise.. Bu arzuhali getiren kimseye; aşağıda yazılı mikdar, ismi belirtilen şahıslara verilmek üzere havale edilmelidir:

Şeyh Hafız Ebülhasan’a bin dirhem.. Bu zat, ilim ehlidlir.

Şeyh Hafız Şalı Muhammed’e bin dirhem. Bu zat, Şeyh Nevvab’ın vekil kıldığı kimselerdendir.

Anlatılan şahıslardan her ikisi de hayatta ve hizmette devamlıdırlar; kendilerinde, hiç bir şüpheli durum yoktur.

Her ikisi de, Serhend’de olup mutemed vekillerini göndermişlerdir.

***

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.