Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

132. MEKTUP

0 58

MEVZUU : a) Zenginlerle sohbetten sakındırmak..
b) Fukara ile sohbete teşvik..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Muhammed Sıddık Bedahşî’ye yazmıştır..

***

— «Rabbımız, bize hidayet ettikten sonra, kalbimizi kaydırma.

Bize katından rahmet hibe eyle. Çünkü sen: Vehhab’sın..» (3/8)

***

Ey Kardeş,

Sen, fakirlerle sohbetten bıktın; zenginlerle sohbeti seçtin. Bu yaptığın nekadar kötü..

Bugün gözün kapalı ise, yarın açacaktır. Ama, nedametten başka fayda olmayacak.

Haberleşmek şarttır.

Ey heves atına binen, halin şu iki şeyden hali değildir. Şöyle ki:

a) Zenginlerin meclisinde bir gönül birliği haline (cemiyete) nail olabilirsin.

b) Yahut böyle bir nailiyete nail olamazsın.

Anlatıldığı gibi bir nailiyete erersen, serdir; eremediğin takdirde, daha beter serdir.

Böyle bir şeye erdiğini sanalım, bu bir istidraçtır. Böyle bir şeyden Allah’a sığınmak gerekir.

Böyle bir şeye nail olmadığını düşünelim; o zaman durumunun tasdikini şu âyet-i kerime yapar:

«Dünyayı ve âhireti kaybetti.» (22/11)

Fukara arasında temizlik yapmak, zenginlerle baş köşede oturup kalkmaktan daha faziletlidir.

***

Bu kelâm, sana göre önce makul gelecektir. Yani: Yalnız aklen kabul edeceksin. Ama, sonunda sana aynen malum olacaktır. Lâkin ne fayda..

Seni bu belâya, lezzetli yemeklerin tadı attı. Güzel elbiseleri giymek arzusu itti.

Şu anın işi, fevt edilmemelidir, tşin aslını düşünmek, Yüce Haktan ayıran her şeyden kaçmak gerekir, öyle bir şeyin düşman olduğunu bilerek kaçmalıdır. Allah-ü Taâlâ şöyle buyurdu:

— «Zevcelerinizden, çocuklarınızdan fitneler vardır; onlardan sakının.» (64/14)

Bu emir kesindir.

***

Sohbet hukuku iktiza etti ki: Sana bir defa daha nasihat edeyim; bu nasihatla amel edersin veya etmezsin..

Ben işi başmdan anlamıştım. Çünkü, fuzulî işlerinizi gördüm. Bu vaziyette dervişlik üzerine istikamet zordur.

Bir şiir:

Oldu sonunda olmasından korktuğumuz;
Dönüş Allah’a, onadır yolculuğumuz.

***

Selâm hidayet yoluna girip Mustafa’ya tabi olanlara.. Ona ve aline salâtların en tamamı, selâmların ekmell..

***

Ben senin istidadından, yaratılışından başka bir şey bekliyordum. Ama, sen nefsini çöplüğün içine atmaya çalışıyorsun.

— «Biz Allah içiniz, Allah’a döneceğiz.» (2 156)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.