Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

138. MEKTUP

0 73

MEVZUU : Dünyayı kötülemek ve dünya erbabı ile sohbetten sakındırmak.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Bahaeddin Serhendî’ye yazmıştır.

***

İrşadı pek tamam oğlum; bu düşük, kendisine buğzedilmiş dünya ile mağrur ve mesrur olmamalıdır. Yüce Sultan Mukaddes Hakka ikbal sermayesini yitirmemelidir.

***

Düşünmek gerekir: Ne alınıyor ve ne satılıyor?.

Âhireti dünya ile değişmek, halkı taleb ederek, Hak’tan olmak sefahetten ve cehaletten ileri gelir.

Dünya ile âhireti birarada tutma kise.. iki zıddı biraraya getirmeye benzer..

Bir mısra:

Pek güzel olurdu; olsaydı dünya âhiret birarada..

Amma olsaydı; olabilseydi..

***

Anlatılan iki zıddan hangisini istersen onu tercih et. Hangisine istersen, nefsini ona sat.

Âhiretin azabı edebîdir; dünyanın mataı dahi az.. Dünya Hak katında, kendisine buğzedilmiş bir şey olup âhiret dahi kendisinden razı olunan bir âlemdir. Bir şiir:

İstediğin gibi yaşa, ölümü tadacaksın;
Dilediğine yapış, sonunda ayrılacaksın.

***

Nasıl olsa, sonunda mutlaka, ayali ve evlâdı terkedip noksan sıfatlardan münezzeh Hakka bırakacaksın. Durum sonunda bu olduğuna göre, şimdiden kendini ölülerden sayasın; onların hepsini Yüce Allah’a ısmarlayasın. Bir âyet-i kerimede Allah-ü Taâlâ şöyle buyurdu:

— «Zevceleriniz ve evlâdınız size düşmandır.» (64/14)

Bu, kesin bir hükümdür.

***

Defalarca dinledin. Bu tavşan uykusu, yani:

Gaflet ve gurur ne zamana kadar sürecek?. Mutlaka uyanmak, mütenebbih olmak lâzımdır.

***

Bilesin ki,

Dünya ehli ile sohbet ve onlara karışıp gitmek öldürücü zehirdir. Böyle bir ölümle giden sonsuzlara kadar ölü kahr.

Akıllı olana bir işaret yeter.. Bu kadar açık konuşmak ve sarahaten anlatmak şöyle dursun..

***

Meliklerin yemekleri her nekadar lezzetli olsa da, kalbin marazını artırır. Durum böyle olunca, felah ve necat nasıl umulur?. Sakın, sakın, yine sakın..

Bir şiir:

Söylerim sana zira, ulaşması şarttır;
Yorgunluk verse de faydalı nasihattir.

Onların sohbetinden kaç; hem de arslandan kaçtığından daha fazla.. Bunlardan kaçmak, her nekadar dünyevî ölümü icab ettirir ise de; lâkin âhirette faydalı olur.

***

Meliklerle karışıp oturmak, ebedî helaki muciptir; sonsuz ziyan getirir.

***
Bunların sohbetinden çok sakın; onların lokmasını yemekten çok korun. Hele onların mahabbetinden sakın ha sakın.. Hatta onları görmekten bile sakın..

Bir haberde şöyle geldi:

«Bir kimse, bir zengine zenginliğinden dolayı tavazu gösterirse., dininin üçte ikisi gider..»

Düşünmen gerek. Onlara karşı bu tavazu, onların zenginlikleri için midir?. Yoksa bir başka cihetten midir?. Hiç şüphe yok ki: Zenginlikleri içindir ve netice: Dinin üçte ikisinin gitmesidir.

Durum böyle olunca, hani sende İslâm?. Necat nerede sen neredesin?.

***

Bütün bu tekrarlar ve ısrarla üzerinde durmalar, şunun içindir: Oğlum bilsin, ayrı cinsin lokması ve sohbeti; vaaz sözlerini anlamaktan, nasihatları aklen kabullenmekten kalbi perdeler. O kadar ki: Ne bir söz, ne de bir kelime ona tesir edebilir..

Sakın ha sakın., bilhassa onların sohbetinden.. Sakın ha sakın onları görmekten..

***

Noksan sıfatlardan münezzeh Allah başarı ihsan eder..

Yüce Rabbımız, bize ve size razı olmadığı şeylerden necat ihsan eylesin. Seyyid’ül-beşer hürmetine ki o:

— «Gözü kaymadı; başka yana dönmedi..» (53/17)

Ayet-i kerimesi ile Övülmüştür. Ona ve âline salâtlaıın en faziletlisi.. Selâmların ekmeli..

Vesselam..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.