Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

148. MEKTUP

0 60

MEVZUU: a) Gösteriş meraklısını zemmetmek.. (Kötülemek.)
b) Meşayihin ruhaniyeti ve imdatları sebebi ile aldanmamak.
NOT : İMAMI RABBANİ HZ. Bu mektubu, Molla Sadık Kabiliye yazmıştır.

Birbirine bağlı iki mektup da ulaştı.

Birinci mektup şekilden ve elde edilen şeyden bahsediyor.. İkincici ise., susuzluktan ve bir şey elde edemeyişten anlatıyor. Sübhan Allah’a hamd olsun; asıl değer sonadır.

Bir kimse ki, gösteriş sahibidir onun elde ettiği bir şey yoktur, o kimse ki, nefsini görür; kendisini ermiş sanır onun için hâsıl olan hic bir şey yoktur.

***

Tekrar tekrar sana söylendi:

— Meşayihin ruhaniyeti ve imdadları sebebi ile aldanıp kalma..

Diye.. Bu görüp müşahede ettiğin meşayih, hakikatta kendisine uyulan şeyhin letaifidlr; bu suretle zahir olur.

***

Teveccüh kıblesini birlemek şarttır. Teveccühün dağınık olması, hüsranı getirir. Allah korusun.

***

Yine, sana mükerrer olarak söyledim:

— Meşguliyeti azalt ki, maksud tez elden hâsıl olsun..

Çünkü, zarurî işleri bırakmak, manasız işlerle uğraşıp durmak, aklın almadığı şeylerdendir. Ama, sen kendi nefsinin görüşüne uy-muşsum. Başkalarının sözü sana çok az tesir ediyor. Bunu sen de bilmektesin. Ancak:

— «Elçiye ancak tebliğ vazifesi vardır.» (5/99)

Emir kesindir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.