Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

150. MEKTUP

0 49

MEVZUU : Yüce Mukaddes Hak’tan başka matlub olmaya hakkı olan yoktur.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Kasım’a yazmıştır.

Kardeşimiz Hace Muhammed Kasım’ın mektubu ulaştı; feraha sebeb oldu.

Dünyalık vaziyetlerin dağınıklığı dolayısı ile, gönlünü daraltma keza suretteki hallerin perişanlığına da sıkılma. Zira onlar, böyle sıkılmaya, daralmaya Hakkı olan şeyler değildir.

Bu dünya hayatı, fena yeridir. Asıl lâyık olan, Yüce Hakkın rızasına çalışmaktır. Ama, darlıkta olsun; ama genişlikte olsun..

Şanı Yüce Vacib’ül:vücud Zat’tan başkası matlub olmaya haklı değildir. Bilhassa sizin gibi değerli kimseler için.

Hal böyle iken, bir hizmet veya bir iş için işaret vaki olursa., onu yerine getirmeye memnuniyetle çalışırız.

Vesselam..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.