Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

154. MEKTUP

0 52

MEVZUU : Nefsi terkin ve ona seyrin zarurî olduğunun beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Meyan Müzzemmile yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizleri zatı ile eylesin; bir lahza dahi, gayrına bırakmasın.

Allahım, bizi göz açıp kapaymcaya kadar olsa da, nefsimize bırakma; helak oluruz. Hatta daha az zaman dahi bırakma; zay oluruz.

İnsanın başına gelen her belâ, ancak nefsine duyduğu alâkadandır. Nefsin elinden halâs mümkün olunca, Hakkın gayrı şeylerden de halâs hâsıl olur. Hatta putlara tapanlar dahi, ancak nefislerine taparlar. Bu mana bir âyet-i kerimede şöyle anlatıldı:

«Nefsanî hevasını put tutanı gördün mü?.» (45/23)

Bir mısra:

Bırakırsan kendini; erersin rahata..

***

Nefsini bırak da gel. Zira, nefsi bırakmak ve ondan geçmek farzdır. Nefse yürümek ve ona seyir dahi lâzımdır. Zira vicdan ondadır; onun haricinde vicdan yoktur. Yani: Ne bulunacaksa onda bulunacak.

Bir şiir:

Yakında bileceksin olmayacak uğrağın; Ancak sanadır sonuna varınca durağın.

***

Seyr-i afakî, uzaklık içi uzaklıktır; seyr-i enfüsî yakınlık içi yakınlıktır.

Eğer bir müşahede olacaksa, bu nefiste olur; eğer bir marifet hâsıl olacaksa, bu dahi nefiste olur. Eğer bir hayret hâsıl olacaksa, yine nefiste olacaktır. Hâsılı: Nefsin haricine adım atmaya mecal yoktur.

Söz nereye vardı?.

Ahmak kişi bundan ancak hulul ve ittihad manası anlar; bunun için de dalâlet çukuruna düşer. Kaldı ki: Hulule kail olmak küfürdür. Keza ittihad dahi öyledir.

Anlatılan makamla taHakkuk etmeden evvel, bu manalarda tefekküre dalmak dahi yasaktır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, hoşnut olunan yolda bizlere istikamet nasib eylesin. O yolun esas sahibine salât ve selâm..
***

Hallerinden yazmalısın; zira onun bu işte tam dahli vardır. Sureta bazı bağlantılar var ise de kendini hür bilmelisin. Bu sureta alâkaların varlığını, yokluğunu bir bilmelisin.

Vesselam vel-ikram..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.