Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

170. MEKTUP

0 61

 

MEVZUU : Halkın haklarına riayetin ve onlarla iyi geçinmenin lüzumu, Yüce Allah’ın haklarına riayet lüzumu gibidir.

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Nur’a yazmıştır.

***

Allah’a hamd olsun. Selâm, onun seçmiş olduğu kullara..

***

Ey rüşdünü pek iyi bulan kardeşim,

Mutlak surette insanın, Yüce Hakkın emirlerine imtisal etmesi, onun yasaklarından kaçması nekadar lüzumlu ise.. Kulların Hakkını eda etmek ve onlarla iyi geçinmek dahi aynı şekilde lüzumludur.

— Allah’ın emrine tazim, Allah’ın yarattıklarına şefkat..

Cümlesi, bu iki Hakkın edasını açıktan beyan edip her iki mananın riayetini lüzumlu kılmaktadır.

O iki işin birini yapıp birini bırakmak, küllü bırakıp cüzle yetinmek gibi olur ki; kemal sıfatını almaktan uzaklık ve bu hususta kusur sayılır.

Aynı şekilde, halkın eziyetine tahammül zarurî olup onlarla iyi geçinmek vaciptir.

Bu hususta düşüncesizlik iyi olmayacağı gibi; hiç bir iltifatta bulunmamak, aldırış etmemek uygun değildir..

Bir şiir:

Yakışmaz kendine çekmek kim olsa aşıklara;
İsterse sevgili bulunsun bütün mahluklara..

Uzun müddet ehlûllah ile sohbet şerefine nail oldun; az da ol vaaz ve nasihat dinledin. Bunun için, uzun sözden kaçındık. Meramı ifade zımnında kısa fıkralarla yetindik.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizi ve sizi Şeriat-ı Mustafaviye caddesinde sabit eylesin. O şeriatın sahibine salât selâm ve tahiyyet..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.