Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

184. MEKTUP

0 77

 

MEVZUU : Seyyid’ül-mürselin Resulûllah’a tabi olmaya teşvik.. Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Fethullah’a yazmıştır.

***

Kıymetli oğlumuzun mektubu ulaştı. Bu mektub hulus ve mahabbet üzere yazılmış.. Onu Hace getirdi; ferahı mucib oldu.

Allah-ü Taâlâ, razı olduğu işleri yapmak için, tevfikini bize refik eylesin. Nebi ve onun pâk âli hürmetine.. Ona ve diğerlerine salât ve selâm.

***

Ey Oğul,

Yarın insana menfaati olacak iş, Sahib-i Şeriata tabi olmaktır.

Ona salât, selâm ve tahiyyet..

Şayet haller, vecidler, ilimler, marifetler, işaretler ve remizler bu mütabaatte birleşirse.. pek güzel bir nimet olur.. Aksi halde, hizlan ve istidraçtan başka bir şey yoktur.

***

Bir şahıs, Seyyid’ül-taife Cüneyd-i Bağdadi’yi rüyada gördü ve halinden sordu. Ona cevap olarak Cüneyd-i Bağdadî şöyle dedi:

— İbareler eridi; işaretler kayboldu. Bize menfaati olan ancak

O rikâtçıklardır ki, onları gece içinde kılardık..

***

Size lâzım olan, Resulûllah efendimizin sünnetine ve onun Hulefa-i Raşidin’in sünnetine mütabaattır. Ona ve diğerlerine salât ve selâm.. Sözde olsun, fiilde olsun, itikadda olsun onun şeriatma muhalefetten sakınmalısınız.

Birincisi uğurdur; berekettir.. (Yani: Resulûllah’a tabi olmak..) İkincisi ise., şumdur, helaktir.

Bu ve bundan önce gönderdiğin risale ulaştı; onlardan bazı yerleri mütalaa ettim. Güzel gördüm. Ama, asıl önemli olan başka iştir; tasnif değil..

En mühim işle meşgul olmak, yerinde ve pek münasiptir.

Vesselam.,

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.