Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

187. MEKTUP

0 66

 

MEVZUU : Müride göre, rabıta yolunun zikre nazaran daha faziletli olduğu..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Eşref Kâbli’ye yazmıştır.

***

Arkadaşlara yazdığın mektuba nazar ilişti. Onda yazılan hallere muttali oldum.

***

Bilesin ki,

Bir zorlama ve yapmacık olmadan, şeyhin müride rabıtasının husulü, mürid ile mürşid arasındaki münasebetin tam olduğuna alâmettir, îşbu rabıta faydalanma ve faydalı olma sebebidir. Asla, rabıta yolundan daha yakın bir yol da yoktur.

O ne güzel saadettir ki, bu devlete erenin olur..

Hazret-i Hace Ahrar Fıkralar’da (kendi yazdığı FIKARAT kitabında) şöyle anlattı:

— Delil gölgesi, Sübhan Hakk’ın zikrinden evlâdır. Yani: Faydalı olma manasında..

Şu demeğe gelir:

Delilin gölgesi, mürid için, zikirle meşgul olmaktan evlâdır. Çünkü,böyle bir zikir, zikri edilen Yüce Zatla tam bir münasebet meydana getirmez ki, zikir yolu ile, tam fayda temin edebilsin.

Evvel âhir selâm..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.