Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Evlilik (Nikahın) faydalı olduğuna dair deliller

0 164

evliliğin faydalı oluşu ve evliliğe teşvik ile ilgili ayetler
evliliğin faydalı olduğuna dair hadisler
fakirlik yüzünden evlenmek istemeyenler
Allahın rızasını kazanmak için evlenmek

 

Evlenmenin iyi ve faydalı olduğuna dair deliller
evliliğin faydalı oluşu ve evliliğe teşvik  ile ilgili ayetler
Allah-u  Teala buyurmuştur:

“…Size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet aralarında adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz, o zaman bir tane ile veya sahip olduğunuz (cariyelerle) yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur.”

“And olsun ki biz senden önce de peygamberler göndermişiz, nlara da zevceler ve evlatlar vermişizdir”

Süre-i Furkan’da Cenab-ı Hak, evlat ve zevce isteyenleri methetmiştir:

“Onlar ki, Ey Rabbimiz derler, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden, gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et, bizi takva sahiplerine rehber kıl.”

“İçinizden bekar olanları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih ve mü’min olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah (C.C.) onları fazlu keremi ile zenkin yapar.”
İşte bunun içindir ki, peygamberler çok nikahlanırlardı. Veliyyullah denilen büyük zatların çok kadınla evlenmeleri de şüphesiz bu sebepten idi.
evliliğin faydalı olduğuna dair hadisler

Rasulüllah (s.a) şöyle buyurmuştur:

“Ey ümmetim! Nikahlanınız, çünkü bir günün nikahı, bin senelik nafile ibadetten hayırlıdır.”
“İbadet ancak evlenmekle tamam olur, Çünkü bir kul zina ettiği zaman kalbinden iman çıkar.”
 “Sizi nikahtan hiçbir şey men etmesin, Ancak acizlik, haram rızık elde etmek gibi haller müstesna.”
“Nikah benim sennetimdir. Kim sünnetimden yüz çevirirse, şefaatime nail olamaz.”
“Nikahlanınız ki, çoğalasınız, kıyamet günü ben ümmetimin çokluğu ile velev ki, ana karnındaki düşen cenin (çocuk) dahi olsa iftihar ederim”
Diğer bir hadis-i şerifte;
“Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, kıyamet gününde de melekler onun yüzünü enim havzımdan çevirirler.” buyurmuştur.
fakirlik yüzünden evlenmek istemeyenler
“Her kim fakirlik korkusundan evlenmeyi terkederse, benim şefaatime nail olmaz.”
Allahın rızasını kazanmak için evlenmek
“Bir kimse Allah-u Teala’nın rısasını kazanmak için bir kadınla evlenirse, Allah (c.c) ona keramet tacından bir tac verir.”
“Bir kimse Allah rızası için evlense veyahut birini evlendirse, o kimse Allah’a yakın olur.”
Hz. Ebu Bekir (R.A.):
” Her şehvet kalbi karartır, ancak ailesi ile olan cinsi münasebet kalbi safileştirir.” buyurmuştur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.