Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

İslamda Nikah

0 574

İslam nikahının sünnete uygun olması için, salih Müslüman erkekleri taplamalıdır.

Erkekler arasında hiç bir kadın bulunmamalıdır.

Düğünde de erkekler ayrı evde, kadınlar başka evde toplanmalıdır.

Gelini, kapalı bile olsa, hiçbir yabancı erkeğe göstermemelidir.

Harama ehemmiyet vermiyen kafir olur. Nikah bozulur.

Önce erkek ve kadın tarafından birer kişi konuşma yapmalıdır.

Konuşma biter bitmez, kadının velisi veya vekili :

Bismillahi velhamdü lillahi vessalatü ala Rasulüllah, dedikten sonra, damada karşı: (…..) nın kızı (….) yı, sana zevceliğe verdim.

Velisi (veya vekili) bulunduğum (…) kızı (….) yı, (mesela on reşad altını) muaccel (yani peşin) mehr ile sana zevceliğe verdim der.

Damad yok ise, bunları damadın vekiline söyler ve söylerken sana demeyip (…) oğlu (….) ya verdim der. bu sözlere (icab) yani teklif denir. Sonra damad şöyle cevap verir.

Ben bu nikahı, söylenen bu mehr ile, kendim için kabul ettim. Eğer damad yoksa, vekili cevap vererek, bun bu nikahı vekili bulunduğum (…) oğlu (….) için söylenen bu mehr ile kabul ettim der.

Mehr miktarını söyleyerek cevap verilmesi iyi olur. bu cevaba kabul denir. Böylece (icab) ve (kabul) ile en az iki erkek şahidin huzurunda islam nikahı tamam olur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.