Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Salavat-ı Şerife

0 259

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ halakte,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey’in,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e külle şey’in,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahsâ kitâbüke,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

●Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahâta bihî ılmüke

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,

●Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

●Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED

●Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

●Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.