Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Duanın Ehemmiyeti, Kabul Olunmasının Şartları

0 196

Dua tüm ibadetlerin anahtarıdır.

Dua yaparken nelere dikkat edilmelidir.
Dua nasıl yapılmalıdır
dua sadece dil ile değil kalb ile olmalıdır
Dua Allah’a muhtaçlığın göstergesi
Dua ederken kalbi başka şeyle meşgul olanın duası kabul olmaz
İbrahim Edhem Hazretleri : Duanın kabul olunmamasının sebepleri
Duanın yakın bir zamanda kabul olmasının şartları
Duanın kabulu için dua edende bulunması gereken üç sıfat
İbn Melek der ki : Duada sadece dil ve telaffuz değil, kalbin huzuru (iştiraki) lazımdır. Kalbden olmayan dualar makbul değildir.

Dua Allah’a muhtaçlığın göstergesi

Dua edenin kasdı; Allah-u Teala’ya yalvarmak, niyazda bulunmak, ona muhtaç olduğunu, kendisinin hakir ve zelilliğini ifade etmektir.

Dua tüm ibadetlerin anahtarıdır.

Dua, bütün ibadetlerin iliği ve anahtarıdır. Duanın kabul olunması için yediği lokmanın helal olması lazımdır. Helal olmazsa murad hasıl olmaz, ibadetin kapısı açılmaz.

Dua ederken kalbi başka şeyle meşgul olanın duası kabul olmaz

Bir gün Hz. Musa (A.S.), kendi ümmetinden olan birinin Allah’a yalvardığını görünce

“Bu kişinin haceti bende olsaydı verirdim” dedi Bunun üzerine Cenab-ı Hak:

“Ey Musa! Ben, senden daha merhametliyim. Bu kimse dua ederken kalbi başka yerde olduğu halde dua ediyor. Ben ise gönlü başka yerlerde olanın duasını kabul etmem.” buyurdu.

Duanın kabul olunduğu eşref vakitleri

Dualar en çok eşref vakitlerinde kabul olunur. Bu vakitler şöyledir:
Vaaz meclisinde
Ramazan ayı
Cuma günü
Kadir ve Bayram geceleri
Gece yarısında sonra
seher vakti
secde halinde
zemzem kuyusunun yanında
kabe’de altın oluk altında
yağmur yağarken
kamet getirilirken
Duanın kabulu için dua edende bulunması gereken üç sıfat
Bundan başka duanın kabul olunması için dua edende üç sıfat bulunması lazımdır.

Haram yemekten sakınmak
Hacetini bitirmeye, Allah’dan başka hiç bir kimsenin muktedir olmadığını bilmek.
Duanın kabul olunacağına inanmak.
(bu şartın sebebi : Allah-u Teala, duayı kabul etmemesi halinde, bunu kabulden aciz veya kerem sahibi olmaması veyahut kullarının hallerini bilmemesi olur ki, bunlar da Allah-u Teala için muhal şeylerdir.)

Duanın yakın bir zamanda kabul olmasının şartları

Duaya hamd ve salavat-ı şerife ile başlamak.
Duayı salavat ile bitirmek
Dua istenmesi caiz olan şeylerden olmaktır.
(Mesela, iyi amel’e muvaffak olmak, hayırlı evlad, hayırlı kadın, son nefesini iman ile teslim etmek, ahirette en üstün makam olan Cennet’ül Firdevs’te Allah’a mülaki olmak, dünya ve ahiret selametini istemek gibi.)
İbrahim Edhem Hazretleri : Duanın kabul olunmamasının sebepleri

İbrahim Edhem hazretleri Basra’da iken, şehrim halkı kendisine şunu sormuşlardı:

__Cenab-ı Hakk’a dua ediyoruz. Fakat duanız kabul olunmuyor. İbrahim edhem:

__Ey Basralılar! Dualarınız kabul olunmaz. Çünkü, on şeyde kusurunuz var:

1. Cenab-ı Hakk’ı biliriz dersiniz, fakat emirlerini tutup, nehy ettiği şeylerden çekinmezsiniz.

2. Allahu Teala’nın kitabını okursunuz, onunla amel etmezsiniz.

3. Rasulüllah’ı (S.A.V.) sevdiğinizi iddia edersiniz, sünnetini terk edersiniz.

4. Şeytan düşmanımız dersiniz, ayartmasına boyun eğersiniz.

5. Cennet’i severiz dersiniz, onun için amel etmezsiniz.

6. Cehennem’den kortuğunuzu idda edersiniz, günah işlemekten vazgeçmiyerek, kendiniz Cehennem’e atarsınız.

7. Ölüm haktır dersiniz, fakat onun için hazırlanmazsınız.

8. Din kardeşlerinizin ayıplarını görür, onlarla meşgul olursunuz. kendi kusurlarınızla ilgilenmezsiniz.

9. Allah-u Tela’nın nimetlerini yersiniz, şükretmezsiniz.

10. Din kardeşlerinizi mezara gömersiniz de onlardan asla ibret alıp, kendinizi ıslah etmezsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.