Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Duanın Kabulu İçin Gerekli Şartlar

0 358

Bir çok hadis-i şerifte, Beraat Gecesi gibi mübarek gecelerde duaların kesinlikle kabul edildiği belirtilmekte, ancak bir çok dua edicinin icabete mazhar olmamaları da dikkat çekmektedir.

Tabiki bu durum, hadis-i şeriflere karşı asla bir şüphe meydana getirmemelidir. Zira bu, duanın şartlarının yerine getirilmemesiyle yakından alakalıdır.

Nitekim ulemanın beyanı vechile; duanın, şartları, rukünleri, vakitleri, sebepleri ve edepleri vardır.

Şartlarını kısaca sayaccak olursak

Duanın kabul olması için gerekli şartlar

1- Duadan önce tevbe,

2- Kul haklarını iade,

3- Helal yemek,

4- Doğru konuşmak,

5- Tam bir himmetle, Mevla’yı Müte’al’in kapısına yönelmek,

Dua yapanın dikkat edeceği Rukünleri ;

1- Huzur-u kalb (kalbin Mevla Te’ala ile birlikteliği )

2- Rikkat (kalp ve gönül yumuşaklığı ),

3- Huşu (Allah-u Teala’ya karşı tam bir  saygı ve boyun  kırıklığı )

Duanın yapılacağı en uygun vakitler

1- Ezanla kamet arası

2- Yolculuk zamanı

3- Hastalık dönemi

4- Zulme uğrama durumu

5- Seher vakitleri

6- Yağmur yağarken

7-Cuma gününün tamamı

8- Çarşamba günü ikindiye yakın

bu hususta daha geniş malumat, “DUALARIM” namındaki Cübbeli Ahmet Hocanın Eserin baş kısmında mevcuttur.

Duanın kabul olma Sebepleri :

1. Yolculuğu uzatmak ki, yolculuk uzadıkça gariplik artacağından, bu durumda kabule mazhariyet kesindir.

2. Giyim kuşama önem vermemek ki, buna yeni tabirle “dağıtmak” diyebiliriz.

Zira hadis-i Şerifte :

“Nice saçı sakalı dağınık, kir pas içindeki kimselerin yemin ve dualarının Allah’ın boşa çıkarmayacağı” bildirilmiştir. (muslim)

3. Elleri göğe kaldırmak  zira Hadis-i şerifte :

” İki elini kaldırıp dua edenin ellerini boş çevirmekten Allah-u Teala’nın haya ve kerem bulacağı”bildirilmiştir.

4. Rububiyet sıfatıyla Allah-u Teala’ya yalvarışı tekrarlamak da, kabulün en büyük sebeplerindendir.

Aişe (R.A.) dan gelen rivayette ” Dört kere “Ya Rabbi” diyen kuluna, Allah-u Teala’nı: “Kulum buyur! İste! Verileceksin’ buyurduğu” zikr edilmiştir.

Dua Yaparken dikkat edilecek Edepler

Duanın edepleri

1- Başında ve sonunda hamd ile başlayıp bitirmek

2- Başında ve hitamında, Salatü selam okumak

3- Ciddiyet ve azimle talepte bulunup, kesinlikle kabulüne şartlanmak,

4- Bir kere değil de, bir çok kere İlhah (ısrarcı olmak) ki bu ekseri :

“Ya Hayy-u Ya Kayyum!” ve ” Ya Zel-Celal-i vel İkram” sığalarıyla yapılmalıdır.

5- Dar zaman da, rahat zamanda da duaya devam edip, hiç bırakmamak,

6- Duayı üç kere tekrarlamak

7- Abdestli Olmak

8- Kıbleye dönmek

9- İhlaslı olmak ki bu, “Allah-u Teala”‘ dan başkasını dua ve yardım talebine, kalben de dille de ortak etmemek” diye tarif edilebilir.

10- Günahlara ısrarcı olarak dua yapmamak, bilakis, geçmişe pişmanlık, gelecekte aynı günahlara dönmemeye kararlılık gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.