Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Hanımı Hz. Sevde (R.A.) el-Amiriyye

0 115
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVCE
İsim : Hz. Sevde (R.A.)  el-Amiriyye
 
Baba İsmi : Zema’a bint-i Kays.
 
Anne İsmi : Şümus bint-i Kays.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 68.
 
Evlendiği Yer ve Tarih : Mekke-i Mükerreme H.Ö 3.
Mihri : ???
Evlilik Müddeti : 14 Sene
Evlenme Sebebi : Rasulullah (S.A.V.) Hz. Hatice’nin vefatından sonra evlatlarına bakması için  onunla evlendi. Yaşlı bir hanımdı.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere, Hz. Ömer’in hilafetinin sonlarında Şevval ayında.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Olan Evlatları : Yok.
 
Önceki Kocası : Sekran bin Amr. Onunla birlikte Habeşistan’a hicret etmişti, Sekran orada vefat etti . Ondan 5 evladı vardır.
Alamat-ı Farikası: :
1. Hz. Hatice’den sonra Rasulullah (S.A.V.) ile ilk evlenen hanımıdır. Bir gün Peygamber Efendimiz’e:
” Ya Rasullah! Benim dünyalık bir arzum yok, ancak kıyamet günü senin hanımların arasında haşredilp onlara verilecek sevabın bana da verilmesini istiyorum” demişti.
2. Bazen Efendimiz’i güzel nükteleriyle tebessüm ettirdi. Bir defasında:
“Ya Rasulullah! Bu gece arkanızda namaz kıldım, o kadar uzun bir rüku yaptınız ki, kan damlamasından korkarak burnumu tuttum” demişti de Rasulullah (S.A.V.) onun bu sözlerine tebessüm etmişti.
3. Hz. Sevde’nin en mühim vasıflarından biri, cömertlik ve alicenaplık idi. Esasen Rasul-i Ekrem Efendimiz ile çok görüşen insanların elde ettiği vasıflardan biri de budur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz’in hanımları da herkesten fazla bu vasıfları kazanıyordu.
Bir gün Hz. Ömer, Hz. Sevde’ye bir kese göndermişti. Hz. Sevde kesenin içinde ne olduğunu sordu. Para bulunduğunu öğrenince bu paranın derhal fukaraya dağıtılmasını emretti.
4. Hz. Sevde’nin sıfatlarından biri de itaat ve teslimiyet idi. Kendisi bu sahada bütün ezvac-ı tahiratı geçiyordu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.