Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Hanımı Hz. Zeyneb (R.A.), İkinci Ümmü’l Mesakin

0 118
Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVCE
İsim : Hz. Zeyneb (R.A.), İkinci Ümmü’l Mesakin
             Ümmü’l Hakem diye de künyelenmiştir.
Baba İsmi : Cahş bin Riab
 
Anne İsmi : Ümeyme bint-i Abdülmuttalib. Rasulullah (S.A.V.) Efendimiz’in halasıdır.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 30.
 
Evlendiği Yer ve Tarih : Medine-i Münevvere, H.5.
Mihri : 400 dirhem
Evlilik Müddeti : 6 Sene
Evlenme Sebebi : Efendimiz’in halası Ümeyme’nin kızıdır. Peygamberimiz’in eski evlatlığı Zeyd bin Harise ile evli idi. Geçinemeyip boşandılar. Rasulullah (S.A.V.) Allah’ın emri ile, evlatlık adetinin iptalini tekid için onunla evlendi.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere, H. 20.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Olan Evlatları : Yok.
 
Önceki Kocası : Sekran bin Amr. Onunla birlikte Habeşistan’a hicret etmişti, Sekran orada vefat etti . Ondan 5 evladı vardır.
Alamat-ı Farikası: :
1. Bir gün Rasulullah (S.A.V.) evine girdiğinde, Zeyneb bint-i Cahş (R.A.) namaz kılıyor ve Allah’a gönülden dua ediyordu.
Nebi (S.A.V.) “Şüphesiz o “evvah”tır” buyurdu. (teberani)
Evvah, “huşu ve tazarru ile yalvara yakara dua eden, gönlü yanık” demektir.
2. Hz. Aişe (R.A.) şöyle anlatır:
Allah Rasulu (S.A.V.) Efendimiz, hanımlarına:
“-Sizin bana en çabuk ve en erken kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır.” buyurmuştur.
Onlar da hangisinin kolu daha uzun diye, kollarını ölçerlerdi. Meğer kolu en uzun olan, Hz. Zeyneb imiş. Çünkü o eliyle iş yapar ve tasaddukta bulunurdu. (Müslim)
3. Yoksulları kollayıp gözetir, çokça tasaddukta bulunurdu.
4. “Benim nikahımı Rabbim kıydı!..” diyerek Cenab-ı Hakk’a şükrederdi. (tirmizi)
5. Hz. Aişe (R.A) şöyle der:
“Rasulullah (S.A.V), ifk Hadisesi’ni tahkik esnasında Zeyneb bint-i Cahş’a da benimle alakalı görüşünü sormuş ve:
“-Ey Zeyneb, bu hususta ne biliyorsun, ne gördün?” buyurmuş. O da:
“Ey Allah’ın Rasulü, kulağımı işitmediğim, gözümü de görmediğim şeylerden daime muhafaza ederim. Ben Aişe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum” demiş.
Zeyneb, Rasulullah (S.A.V.)’in zevceleri arasında bazı faziletleri seebiyle benimde boy ölçüşen birisiydi. (fırsat elindeyken, beni gözden düşürerek Allah Rasulü’ne daha yakın olmayı düşünebilirdi.) Ancak Allah, vera ve dindarlığı sebebiyle, onu bu meselede müfteriler tarafında yer almaktan korudu.” (buhari)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.