Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Kızı Hz. Zeyneb (R.A)

0 174
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
Birinci Çocuk
İsim :  Hz. Zeyneb (R.A.)
 
Baba İsmi : Muhammed bin Abdullah (S.A.V.)
 
Anne İsmi : Hatice bint-i Huveylid.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 23.
 
Cinsiyeti : Kadın
Evlendiği Yer : Mekke-i Mükerreme
Eşinin İsmi : Ebü’l-As bin Rebi. Teyzesi Hale bint-i Huveylid’in oğludur.
Çocuklar :
Ali : Küçük yaşta vefat etti.
Ümame: Hz. Fatıma’nın vefatından sonra Hz. Ali ile evlendi. Ondan sonra Muğire bin Nevfel bin Haris ile evlendi. Nesli devam edemedi.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere H. 8.
Hz. Zeyneb (R.A.) Bedir’den sonra Mekke’den Medine’ye hicret ederken müşrikler tarafından deveden düşürüldü ve ağır şekilde yaralandı.
Bundan sonra bir daha iyileşemedi. Vefat ettiğinde onu Ümmü Eymen, Ensar kadınlarından Ümmü Atiyye ve validelerimizden Hz. Sevde ile Ümmü Seleme yıkadılar. Bu esnada Alemlerin Efendisi yanlarına varıp:
“Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız! Su ve sidr ile tek sayıda; üç,beş veya yedi kere, gerekli görürseniz daha fazla yıkayınız! Sonuncusunda suya kafur koyunuz! Yıkama işini bitirince bana bildiriniz!” buyurdu.
Hz. Zeyneb’in saçlarını taradılar, üçe ayırıp her birini bir bukle yaptılar. Buklelerden ikisi Hz. Zeyneb’in yan taraflarındaki, biri de ön tarafındaki saçlarındandı. Yıkamayı bitirdiklerinde Allah Rasulü (S.A.V.), beline bağladığı izarına onlara verip:
“Bunu Zeyneb’e iç gömleği yapınız!” buyurdu” (buhari)
Rasulullah (S.A.V.) cenaze namazını kıldıktan sonra mahzun ve mükedder bir şekilde kabre indi. Biraz durduktan sonra sevinerek dışarı çıktı ve :
“Zeyneb zayıflığını düşünerek, ona kabir sıkıntısını ve hararetini hafifletmesi için Allah’a dua ettim. Allah Teala da bu isteğimi kabul buyurup kabir azabını hafifletti.” buyurdu. (İbn-i esir)
Yaşı : 31
Alamat-ı Farikası: :
1. Müdrik el-Ezdi şöyle anlatır:
“Babamla birlikte (cahiliye) haccı yapıyordum. Mina’ya gelip konaklayınca bir toplulukla karşılaştım. Babama:
“Bu cemaat niçin toplanmış?” diye sordum Babam:
“Kavmimin dinini terk etmiş olan şu kişi için” dedi. İşaret ettiği tarafa bakınca Rasul-i Ekrem Efendimiz’i gördüm:
“Ey insanlar! La İlahe illallah deyiniz de kurtulunuz!” diye sesleniyordu.
İnsanlardan kimi onun yüzüne tükürüyor, kimi başına toprak saçıyor, kimi de ona sövüp sayıyordu, öğleye kadar bu hal devam etti.
O sırada, yakası açılmış bir kız, içinde su bulunan bir kap ve elinde mendil olduğu halde geldi. Ağlıyordu. Fayr-i Kainat Efendimiz kabı alıp sudan içti, elini yüzünü yıkadı. Başını kaldırıp:
“Yavrucuğum, yakanı başörtünle ört! Baban hakkında, tuzağa düşürülüp öldürülecek ve zillete uğrayacak diye korkma” buyurdu.
Bunun kim olduğunu sorduk, “Kızı Zeyneb!” dediler.” (Heysemi)
2. Medine’ye hicret ederken müşriklerin eziyetlerine maruz kalm8ıştı. Onlardn kurtulup Medine’ye gelirken Rasulullah (S.A.V.)
“O benim yüzümden eziyetlere maruz kalan en hayırlı kızımdır” buyurmuştur.” (Taberani)
3. Bedir’den sonra hicret etti. Hicri 6. senede kocası müslüman olunca Rasulullah (S.A.V.) onları yine bir araya getirdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.