Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Olur Mu Bu?

0 62

İslamiyet Kadına ne kadar çok değer vermiş
ama insanlar kendileri her türlü aşağılığı yapmışlar kadınlar için

OLUR MU BU ?

    Türkiye, ikinci Dünya savaşı’nın sona ermesinden bu yan, tem insan hak ve hürriyetleriyle ilgili bir çok uluslararası anlaşma ve belgelere imza koymuş, onların uygulayacağına dair taahhütte bulunmuştur. Bunların biri de “Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair uluslararası sözleşme” dir.
Bu sözleşmenin ingilizce ve fıransızca başlıkları nı da yazıyoruz.
“Convention on the elimination of all forms of discrimination against women.”
“Convention sur lelimination de toutes les formes de discrimination a legard des femmes.”
sözleşmenin metni 14 Ekim 1985 tarihli  ve 18898 sayılı Resmi Gazete’de neşr edilmiştir.
Türkiye tarafından kabul edilen bu sözleşmenin 6’ncı maddesi şöyledir:
“madde-6 __ Taraf devletler, her türlü kadın ticaretinin ve kadın fahişeliğinin sömürülmesinin sona erdirilmesi için yasama dahil her uygun tedbir alır.”
Hiç şuphe yoktur ki, esaretin en iğrenci ve çirkini, kadınlara (resmi vesika ) verilerek onlara fahişelik yaptırmaktır. kadın için bundan daha aşağılıyıcı bir kölelik düşünülemez.Kadına değer veren hiçbir zihniyet, hiçbir sistem, hiçbir rejim böyle bir köleliğe, böyle bir sömürüye izin vermez.
GÜNÜMÜZDE BU REZİLLİK DEVAM EDİYOR İŞTE RESMİ GERÇEKLER
Nisan 2007 tarihinde açıklanan türkiye de ki genel ev çalışanları rakamları
Maalesef yurdumuzda, bu çirkin uygulama hala devam etmektedir. Hatta büyük şehirlerimizden Bursa’da Şeyh İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin vakfına ait bir arazi üzerinde muazzam bir fuhuş sitesi kurulmuş olup, resmen vesika verilen köle fahişe kadınlar çalışmaktadır.
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından yaptırılan ”Bilgilendirme Dosyası-7 – Seks Ticareti” konulu çalışmanın sonuçları, Swissotel’de düzenlenen toplantıda açıklandı.
Resmi rakamlara göre, Türkiye’deki 56 genelevde yaklaşık 3 bin kadının çalıştığı, 12 bin tescil edilmeyen “seks işçisi” bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan raporda 85 bin kadının da yasa dışı yollardan çalıştığı ifade edildi.
Türkiye’deki 56 genelevde yaklaşık 3 bin kadının çalıştığı, 12 bin tescil edilmeyen “seks işçisi” bulunduğu ve 85 bin kişinin de yasa dışı yollardan çalıştığı ifade edildi.
    Türkiyenin de imza koyduğu uluslararası sözleşmeleri çiğneyerek hala resmi vesikalı köle-fahişe kadınların iğrenç sömürüsünü devam ettiren sözde uygar ve ilerici zihniyet öte yandan, üniversitelere başörtüsü ile devam etmek isteyen münevver müslüman kızlara, yüksek tahsil yolunu kaptamk istemektedir. Ortada gerçekten büyük bir tezat (çelişki),  büyük bir facia büyük bir adaletsizlik büyük bir utanç levhası vardır.
   İbretle seyr edilecek bir husus da, bütün bu rezaletler karşısında ilerici kadın derneklerinin, insan hak ve hürriyetleri havarilerinin, yaygaracı çağdaş ve laik kafalı entellektüellerin hiç sesleri çıkarmamalarıdır. Başlardaki eşarplara yırtıcı kaplanlar her nedense çarçaf gibi (Fahişelik Vesikalarını” görmezlikten geliyorlar.
   Kadın hak ve haysiyetlerine değer veren her vatandaşın bu manzara karşısında derin derin düşünmesi ve bu çirkin durumu değiştirmek için bütün meşru yollardan mücadele vermesi, baskı yapması gerekir.
   Hem uygar, ilerici, çağdaş geçin… hem de resmi vesika vererek kadınlara fahişelik, kölelik yaptır. öte yandan da başörtülü kızları üniversitelere sokma … olur mu bu ?
(başörtülü üniversiteli kızlar için, Türkiye’deki bütün yargı yolları kapanmış olurp, Avrupa insan Hakları Divan’na başvurma hakkı doğmuştur. Hatırlatırırız)
Eylül 1989
yasaların insanların kadınları ne kadar aşağı duruma düşürüyürlar ama bir de islamın kadına verdiği değere bakın
kaynak : mürşid-i müteehhilin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.