Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

66. MEKTUP

0 118
66. MEKTUP
·         Ulu Han’a göndermiştir
·         Nakşibendi tarikatına övgü ve bu tarikatın ashabın yoluna benzediği; ashabın üstünlüğü
                Hamd Allah’a, salat ve selam onun seçtiği peygamberlere olsun.
                Hacegan tarikatı “indiracü’n-nihaye fil-bidaye” (son mertebenin ilk mertebeye indirilmesi) üzerine kuruludur. Nitekim Bahauddin Nakşibend (k.s.) “Biz son mertebeyi ilk mertebeye girdiririz” buyurmuştur.
                Bu yol aynı zamanda sahabe-i kiramın yoludur. Zira Peygamberle olan ilk sohbetlerinde sahabenin elde ettiği makam, diğer velilerin en son mertebede ancak bir nebzesini elde edebildiği makamdır. Bu sebepledir ki, Hz. Hamza’nın (r.a.) katili olan Vahşi (r.a.) tabiinin en hayırlısı olan Veysel Karani’den daha üstündür. Bu meziyet, İslam’a ilk girdiği sırada bir kere de olsa, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Peygamberimiz’ le beraber olma şerefine eriştiği içindir. Hz. Vahşi’nin Peygamberle olan bir anlık beraberliği sonucu elde ettiği makam, Veysel Karani’ye eriştiği son mertebede dahi verilmemiştir. Bu sebeple kuşakların en hayırlısı sahabe nesli olmuştur. Hadis-i şerifte geçen “sümme” (sonra) ifadesi sahabenin dışındakileri geride bırakmış ve onlarla sahabe arasındaki mesafenin uzaklığına dikkat çekmiştir.233
                Abdullah ibnü’l-Mübârek’e (rh.a.): ” Muaviye mi daha faziletlidir, yoksa Ömer bin Abdulaziz mi?” diye sorulduğunda; “Muaviye’nin Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte atının burnuna kaçan toz zerresi Ömer bin Abdulaziz’den şu kadar kez daha hayırlıdır.” diye cevap vermiştir.
                Kuşkusuz Nakşi büyüklerinin silsilesi altın silsilesidir. Böylelikle bu yüce tarikatın diğer tarikatlere olan üstünlüğünün, sahabenin diğer kuşaklara olan üstünlüğü gibi olduğu açık delillerle ispatlanmıştır. Kadehten ilk içişlerinde lütuf ve faziletin olgunluklarını tadan bir cemaatın özünü idrak etmek, diğerlerinin karı değildir. Zira Nakşi büyüklerinin nihayeti diğerlerinin nihayetinin üstündedir. Mırsa:
                               Bolluk yılı baharından belli olur.
                “Bu Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.”234
                Nitekim Bahauddin Nakşibend (k.s.) “bizler üstün kılınanlarız” diye buyurmuştur.
                Allahu Teâlâ, Kureyşli Peygamber hürmetine, bizleri ve sizleri bu büyüklerin yolunu canlandıran ve onların izlerine uyanlardan eylesin.
233  Hadis-i şerifte, sahabe neslinin daha sonraki nesillerden fazileti ifade edilirken «sümme» kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime; hem rütbe hem de zaman farkına işaret eder. Yani, sahabe nesli derece olarak sonraki nesillerden üstündür.
234  Cuma, 4.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.