Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

198. MEKTUP

0 126

 

MEVZUU : Şu zamanda, fakirlerle zenginler arasında sevgi olmasının zorluğunun beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hanlar Hanına yazmıştır.

***

FÜTUHAT-I MEKKÎYE (Galiba Muhyiddin-i Arabi Hz. nin bu adla yazdığı eseri kasd ediyor) Fütuhat-ı medeniyye’nin (Resulûllah S.A efendimizin sünnetlerini kasd etmektedir) anahtarı olsun. Nebi ve onun kıymetli âli hürmetine.. Onlara salâtlar ve selâmlar..

***

Fukara adına yolladığınız kıymetli mektup mahabbetin artmasına sebeb oldu. Size müjde.. Sonra size yine müjde..

***

Ey Mahdum,

Fukara ile ağniya arasında sevgi husule gelmesi; bu zamanda cidden pek zor..

Şöyle ki: Eğer fukara, muhaverelerde tavazu yolunu ve iyi huyu tercih etmiş olsalar, ki bu iki huy, fukaranın (ehlûllahın) ayrılmaz parçaları arasında sayılır; kısa akıllılar sanır ki: Bunlar bir şey bekliyor ve muhtaçtırlar. Onlar, bu düşünceleri kötü zanları sebebi ile beslerler.. Hiç şüphe yok ki, öyle düşünen kimseler, şu âyet-i kerimede bildirilen mananın içine girerler:

— «Dünya ve âhiret hüsrana uğradılar.» (22/11)

Ve., o fasit zanları dolayısı ile, bu büyüklerin bereketlerinden mahrum kalırlar..

Bunun dışında o fukara (ehlûllah) istiğna yolunu tutsalar, bu dahi, onların ayrılmaz bir parçası sayılır.. O zaman da, kötü huylu nakıslar bu büyükleri sanır ki: Kibirli ve kötü huylu geçimsizdirler. Onlara nasıl anlatmak lâzımdır ki, istiğna dahi, fakrin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve bu mahalde, iki zıddın biraraya gelmesi muhal olmaktan çıkmıştır.

Bu manada Ebu Said Harraz şöyle dedi:

— Allah-ü Taâlâ’yı, zıdları biraraya getirmekle bildim.

***

Yukarıda takdim edilen yazıyı, nazar ehlinin tasdik etmemesinde ve onu muhal saymasında bir zarar yoktur. Zira, velâyet şekli, aklın bulduğu nazari şeklin ötesindedir.

***

Kalan ahvali, Mevlâna Mir tafsilâtı ile arz edecektir.

Selâm hidayete tabi olanlara..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.