Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

197. MEKTUP

0 162

 

MEVZUU : Kalbini dünyadan soğutan ve onda Sübhan Hakkın sevgisini bırakan kimsenin medhi.. (Övülmesi..)

***

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Pehlivan Mahmud’a yazmıştır.

***

Sübhan Allah sizlere şeriat caddesinde sebat ihsan eylesin..

***

Bilesin ki.

Said o kimseye derler ki: Kalbini dünya mahabbetinden soğutup Sübhan Hakkın mahabbet ateşi ile onu tesir altına alan kimsedir.

Dünya sevgisi bütün hataların başıdır; onu sevmeyi terk ise., bütün ibadetlerin başıdır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:

— «Dünya Sübhan Hakkın buğzettiği bir şeydir. Yarattığı günden bu yana hiç de ona iyi nazarla bakmamıştır.»

Bir başka hadis-i şerifte de belirtildiği üzere, dünya ve içindekiler, tard ve lanetle şöyle anlatılmıştır:

— «Dünya melundur; onun içindekiler de melundur. Ancak içinde Allah zikri olanlar hariç.»

Allah-ü Taâlâ’yı zikredenler, hattâ Hakkın zikri ile dolu bulunan bütün zerreler; üstteki hadis-i şerifin tehdidinden hariçtirler. Ve bunlar, dünya ehli sayışma dahil değillerdir.

Dünya o şeydir ki: Kalbi, Allah’ın zikri ile meşgul olmaktan alır; ondan gayrı bir şeyle meşgul eder. Bu meşgul eden şey ne olursa olsun. Meselâ: Mallar, sebebler, makam, riyaset, ar ve hamiyet.. Çünkü bu manada:

—«Zikrimizden yüz çevirenlerden iraz et.» (53, 29)

Mealine gelen âyet-i kerime nass-ı kafidir.

Ve., her ne şey ki, dünyadan sayılır; o şey ruhun belasıdır.

Dünya ehli daima bu dünya hayatında, bir tefrika ve zulmet içinde olmaktadırlar. Âhirete gelince de, hasret ve nedamet ehlinden olacaklardır.

Dünyayı terk etmenin hakikî manası, ona rağbetli olmayı terk etmektir. Ona rağbeti terk etmek ise, ancak, varlığı ile yokluğu müsavi olduğu zaman taHakkuk eder.

Üstte anlatılan manaların husulü için, gönül birliğine sahib olan kimselerin sohbeti gerekir; bu himmet olmadan iş zordur.

Şayet o büyük zatların sohbetini bulursan, lâyıktır ki: Ganimet bilesin.. Bütün himmeti ve inayeti o yana harcayasın.

***

Her nekadar Şeyh Meyan Müzzemmil’in sohbeti sizin için bir ganimet ise de; zira o ve emsali zatların varlıkları dahi, kibrit-i ahmerden daha kıymetlidir. Lâkin kerem sahibi zatların bir güzel huyu da, başkalarını kendilerine tercih etmektir. Bunun için, eğer izin verirseniz, Meyan Müzzemmil, birkaç gün, bulunduğu yerde kalacaktır. Buradaki işi bitince inşaallah size döner.

Gaibi olan ihlâs, sizin için arzu edilen şeyin husulü için, huzurdaki ihlâs yerine geçer..

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bize ve size istikamet nasib eylesin.. Yani: Seyyid’ül – beşer Resulûllah’a mütabaat yolunda..

Ona ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli..

Ves-selam vel-ikram..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.