Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

196. MEKTUP

0 105

 

MEVZUU : Kat etmek sadedinde (yolunu aşmakta) olduğumuz bu TARİKATIN yedi adım olduğunun beyanıdır.

***

NOT : İMAM-l RABBANİ Hz. bu mektubu, Mansur Arab’a yazmıştır.

***

Merhamet dolu sayfalarınız, kerem saçan yazılarınızla mekânların en güzelinde geldi.

***

Allah’a hamd olsun ki: Havas zatlar, avam kısmına dahil olanları unutup bırakmamışlardır; büyükler, küçüklerin hallerini gözetmekten hali kalmamışlar.

Allah-ü Taâlâ, bizden yana sizleri, en güzel mükâfatlara nail eylesin.

***

Ey Mahdum,

Yazıların en güzel, dostların sözleri..

Biz, kat etmek sadedinde olduğumuz bu Tarikat, tümden yedi adımdan ibarettir. Şöyle ki:

a) Onlardan iki tanesi, halk âlemi ile alâkalıdır.

b) Onlardan beş tanesi dahi, emir âlemi ile alâkalıdır.

Bir salik, adımını emir âlemine attığı zaman:

BİRİNCİ ADIMDA: Fiillere dair tecelliler zahir olur..

İKİNCİ ADIMDA: Sıfatların tecellisi zahir olur..

ÜÇÜNCÜ ADIMDA: Zati tecellilere geçiş başlar..

Bundan sonrası, erbabına malum olacağı üzere, değişik derecelerine göre, olanlar olur.

Ancak, bütün bu olanların hepsi: Evvellerin ve âhirlerin efendisi Resulûllah’a tabi olmaya bağlıdır. Ona ve âline salât ve selâm..

Bu yol için:

– İki adımdan ibarettir..

Diyenler ihtimal ki, halk âlemi ile, emir âlemini murad etmişlerdir. Ama icmal yollu, ta ki: İş taliplerin nazarında kolay görünsün…

Anlatılan adımların hemen hepsinde, salik kendi nefsinden uzaklaşmaya başlar.. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Hakka yakınlık bulur..

Bütün bu adımların sonunda, tamam manada fena hâsıl olur ki: Ekmel manada beka bunun üzerine terettüp edecektir.

İşbu fenanın ve bekanın husulü iledir ki: Velâyet-i Muhammediye husule gelir.. Onun sahibine salât ve selâm..

Bir mısra:

Bu ne saadettir, kimin ola acep?.

***

Bu gibi sözleri etmeye bizim gibi fukaranın ne gibi bir münasebtei olabilir. Ancak şu var ki, kemal ehli zatların hallerinin zülâl suyu ile, ağzımızı ıslatmaktayız; onunla tatlandırmaktayız..

Bir şiir:

Şeker ismini bile duyması insana; Faydalıdır zehirden ki, gelir lisana..

Bir başka şiir:

Düşer kıyaslarsak sema ile arşı; Yerle kıyaslarsak ile var ona kargı..

Evvel âhir selâm..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.