Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Mirac Gecesi

0 38

” Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. o recebin bitmesine üç (gece) kaladır.”

Receb-i Şerifin Yirmiyedinci Günü (Mirac Gecesi)  Fazileti ve Orucu

Selman-ı Farisi (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

     ” Recebde bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi, zamndan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadeti ve ) kıyamla geçirmiş gibi olur ki o gün, receb’in bitmesine üç kaladır.
     Muhammed ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.”
Receb-i Şerifin Yirmiyedinci (Mirac ) Gecesi
     Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem )’e, hiç bir peygambere nasip olmayan mi’rac gibi büyük bir şerefin ihsan edildiği böyle büyük bir gecenin faziletini anlatmaya, bu eser tahammül edebilir.
     Ekseri ulemaya göre; o gece, hiçbir resule lutfedilmeyen vasl-ı uryan ( apaçık görüşme ) ve yüce Mevla‘yı ziyaretin, Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) cihetinden mahalli olmuştur.
     İmam-ı Nevevi (Radıyallahu Anh)’ın, “er-Ravza” isimle eserindeki beyanına göre; mi’rac mucizesi, nübüvvetten on sene üç ay sonra Mekke’de recebin yirmiyedinci gecesinde vuku bulmuştur.
      Necmüddin-i Nesefi (Rahimehullah) gibi bir çok alimin beyanı vechile; mi’rac mucizesi, pazartesi gecesi meydana gelmiştir.
     Bu gece de, ihyası müstehab olan gecelerdendir. Namazın farz olması gibi, ümmeti alakadar eden bir çok önemli hükmün teşri edildiği ve amcasıyla, eşini peş peşe kaybetmesi sonucu, müşriklerin eziyetlerinin artması nedeniyle hüzne boğulan Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem )’in en büyük teselliye mazhar kılındığı bir gece, elbette en üst düzeyde kutlanmayı ve ihyayı hak etmiştir.
     Bu geceyi ibadetle geçirmenin fazileti hakkında bir çok Hadis-i Şerif ve rivayetler mevcuttur.
    
     Enes ( Radıyallahu Anh)’dan merfu’an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
     ” Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. o recebin bitmesine üç (gece) kaladır.”
     Bu mübarek gecelerin camilerde sohbetler, namazlar ve dualarla ihyasını geçirelim.
     Namazın hediye edildiği bu gecede bolca namaz kılalım. inş.
     Rabbimizi çokça zikredelim. salavat getirelim peygaberimize.
Receb-i Şerifin Yirmiyedinci (Mirac Gecesi) Günü  Namazı
 Enes ( Radıyallahu Anh)’dan merfu’an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
     Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, Recebin bitmesine üç (gece) kaladır.”
 
     “Her kim o gecede oniki rekat kılar; her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere
“Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vellahü ekber”
deyip, yüzkere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘e yüz defa salat okursa;
 
      Bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Te’ala onun bütün dualarını kabul eder.”
      Hasen-i Basri (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
      “Recebin yirmiyedinci günü olunca, Abdullah ibni Abbas (Radıyallahu Anhuma) sahahleyin itikafa girip öğlen vakti(nden önceki kerahat saati)ne kadar namaza devam ederdi.
     Öğleni kılınca, kısa bir nafile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra dört rekat kılar ve her rekatta bir Fatiha, birer Mu’avvizeteyn (felak ve nas süreleri) üç kadir süresi ve elli ihlas okurdu.
     Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve ‘Bu gün Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı” derdi.”
Recep ayına ait daha bir çok hadisler onemli konular Cübbeli Ahmet Hocamızın Receb-i Şerif Risalesinde bulunmaktadır.
  • Receb-i Şerif ayının faziletleri ,
  • Receb-i Şerif ayının günleri ,
  • Receb-i Şerif ayının geceleri ,
  • Receb-i Şerif ayının oruçları
  • Receb-i Şerif ayının Namazları       

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.