Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Receb-i Şerifin Yarı (onbeşinci) Günü

0 89

Receb ayının yarısı on beşinci günün fazileti

Rivayete göre; Adem ( Aleyhisselam) “Ya Rabbi! Vakitlerin ve günlerin sana en sevgilisini bana bildirir misin?” diye yalvardığında, Allah-u Te’ala ona şöyle buyurdu:
Günlerin Bana en sevgilisi recebin yarı günüdir.
 Her kim recebin ortasında, oruç, namaz ve sadakayla Bana takarrub ve ibadette bulunursa, Benden ne isterse, mutlaka ona veririm, Bende af isterse, mutlaka bağışlarım.
 Ey Adem! Recebin  yarı günü her kim, namusunu koruyarak ve malından tasaddukta bulunurak, oruçlu ve zikir üzere bulunursa, onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.
Receb ayının yarısı on beşinci günü namazı
Enes ( Radıyallahu Anh)’dan merfu’an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
” Her kim recebin yarı (onbeşinci) gecesinde  on dört rekat kılar; her rekatta, bir Fatiha, yirmi İhlas, üçer kere de Felak  ve Nas Sürelerini okur.
 
  Namasını bitirince bana on kere salat okur sonra da otuzar kere, tesbih, hamd, tekbir, ve tehlil de bulunursa, yani : ( Sübhanellah, Elhamdulillah, Allahuekber, Lailaheillallah ) derse, Allah-u Te’ala ona, seplarını yazmak, Firdevs (cennet) de kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar.
 
  O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.
 
  Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine yediyüz hasene yazar, her ruku ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden on kasr ( köşk) bina eder
 
  Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan on şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasına koyarak: ‘ Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla’ der.”
 Receb ayının yarısı on beşinci günü orucu (eyyam-ı bıyd orucu )
Ali ( Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur.
“Recebin onüçüncü gününün orucu, üç bin sene oruç gibidir. Ondördünün orucu, on bin sene gibidir. On beşinci gün ise onüçbin seneye denktir.”
Enes ( Radıyallahu Anh)’dan merfu’an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
” (Herhangi bir aydan) onüç, ondört ve onbeşinci günler olan, eyyam-bıyd-ı oruçlu geçirene, Allah-u Te’ala, birinci gününde onbin sene, ikinci gününde yüzbin sene, üçüncü günde, üç yüzbin senelik ecir verir.”
Recep ayına ait daha bir çok hadisler onemli konular Cübbeli Ahmet Hocamızın Receb-i Şerif Risalesinde bulunmaktadır.
  • Receb-i Şerif ayının faziletleri ,
  • Receb-i Şerif ayının günleri ,
  • Receb-i Şerif ayının geceleri ,
  • Receb-i Şerif ayının oruçları
  • Receb-i Şerif ayının Namazları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.