Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Şaban-ı Şerif Ayındaki Oruçlar

0 124

RASULÜLLAH (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘İN ŞABAN AYI ORUCUNA VERDİĞİ ÖNEM

     Üsame ibn-i Zeyd (Radıyallahu Anhüma) şöyle anlatmıştır. Bir kere ben;

     ” Ya Rasulallah! Şa’banda oruç tuttuğunuz kadar, hiç bir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim”
dediğimde;
     O, Receb ve Ramazan arasında kalmış büyük bir aydır ki insanlar on(un ululuğundan)dan gafildir.
     O, kendisinde, amellerin, alemlerin Rabbin(in huzur-u manevisin)e yükseltildiği bir aydır.
     Ben de amelimin, oruçluyken yükseltilmesini seviyorum (da onun için bu ayda çok oruç tutuyorum)
ŞABAN-I ŞERİFTE BİR GÜN ORUÇ

 

     Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.
    ” Kim şa’bandan bir gün oruç tutarsa, Allah-u Te’ala onun cesedini cehenneme haram kılar.
    Cennetlerde Yusuf (Aleyhisselam)‘a komşu olur. Allah ona Eyyub ve Davud (Aleyhimesselam)‘ın sevaplarını verir
ŞABAN-I ŞERİFTE ÜÇ GÜN ORUÇ
    Hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur.
    “Şa’ban, cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen, üç gün de olsa, onda oruç tutsun.”
ŞABAN-I ŞERİFİN İLK VE SON PERŞEMBE ORUÇLARI
    Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:
    “Şa’banın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allah-u Te’ala üzerine bir hak olur.
ŞABAN-I ŞERİFİN BAŞINDA, ORTASINDA VE SONUNCA ÜÇ GÜN ORUÇ
    Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
    “Her kim Şa’banın başından, ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa, Allah-u Te’ala ona yetmiş peygamber sevabı yazar.
    Allah-u Te’ala’ya yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur.
   O sene ölürse, şehid olarak ölür.”
ŞABAN-I ŞERİFİN EYYAM-I BİYD (onüç ondört onbeş ) ORUÇLARI
    Rivayete göre; “Dört şey, kabir azabını hafiletir. Bunlar da:
1. Her an ve her zaman Kur’an okumak,
2. Her mekanda yetime ikram etmek,
3. Receb ve Şa’banın eyyam-biyd oruçlarını tutmak,
4. Gece yarısı namaz kılmak ki o, kalbi nurlandırır ve Rahman’ın rızasını celbeder.”
ŞABAN-I ŞERİFİN YARI (onbeş olan beraat) GÜNÜNÜN ORUCU
    Ali ( Radıyallahu Anh)’dan merfu’an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
    “Şa’banın yarı (onbeşinci) gecesi olunca, gecesini (ibadetle) kıyamla geçirin, günü de oruç tutun.”
ŞABAN-I ŞERİFİN SON PAZARTESİ ORUCU
     Abdullah ( Radıyallahu Anh)’dan merfu’an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
    “Her kim şa’banın son pazartesini oruçlu geçirirse, kendisi için (günahları) bağışlanır.”
Şaban ayına ait daha bir çok hadisler onemli konular Cübbeli Ahmet Hocamızın Şaban-ı Şerif Risalesinde bulunmaktadır.
  • Şaban-ı Şerif ayının faziletleri ,
  • Şaban-ı Şerif ayının günleri ,
  • Şaban-ı Şerif ayının geceleri ,
  • Şaban-ı Şerifayının oruçları
  • Şaban-ı Şerif ayının Namazları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.