Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

24. Beyt

0 84
چُوكُرْدُمْ خَيْلِى سَالِكْ اُولْدِى مَهْجُورْ ، دُوشُورْدِى خَطْرَه حَالِى اُولْدِى مَسْتُورْ
چُونْ اُولْ ذَاتْ مُبْتَدِيدِرْ اُولْدِى مَخْطُورْ ، حِجَابْ اُولْدِى بُو بَارْ اِيتْدِى آنِىدُورْ

بُو خَطْرَه دَنْ كَچُوبْ حَقَّه كِيدَه لِمْ ، جَمَالِ بَاكَمَالَه سَيْراِيدَه لِمْ

“Çü gördüm hayli salik oldu mechûr.”

“Düşürdü hatra ,hâli oldu mestûr.”

“Hicab oldu bu bar itdi anı dûr”

“Bu hatırda geçüp Hakk’a gidelim”

“Cemal-i ba kemale seyir idelim.”

“Çü gördüm hayli salik oldu mechûr.”
“Düşürdü hatra ,hâli oldu mestûr.”
“Çün ol zat mübtedidir oldu mahtûr”
“Hicab oldu bu bar itdi anı dûr””Bu hatırda geçüp Hakk’a gidelim”
“Cemal-i ba kemale seyir idelim”
Bir insan kendi başına müslüman olabilseydi ,ALLAH’ı bulabilseydi cennete kavuşabilsyedi ,cehennemden kurtula bilseydi, bunca Peygamberler
gönderilmezdi,kitablar inzal buyurulmazdı.;

İmam-ı Rabbani (kuddise sırruhu) buyuruyor:
“Eğer Peygamberler olmasaydı ,biz ALLAH’ı bilemezdik.”Peygamberler ahirete intikâl ettikten sonra da insanlar onların varislei olan âlimleri izlemekle ALLAH’ü Tealâ’yı bilir ve öğrenir O halde âlimleri izlemek ve onlara tabi olamak mecburiyeti vardır.İslam dini nakil ve tabiiyyet dinidir.
Büyük şeyh Efendi İsmet Garibullah(kudise sırruhu) buyuruyorki:

“Çü gördüm hayli salik oldu mechûr.”
“Çok müridler gördüm ,köşede bucakta kalmış terk olunmuş.”Salik:Mürid.
Mechûr:Uzakta kalmış,terk olunmuş,kovulmuş,demektir.

Yani bu yolu ve feyzi kaybetmiş.neden?Rabıtasızlıktan, mürşidini göremediğinden ,ona yaklaşamadığından ,ona derdini arz edemediğinden tarikatı terk etmiş
.Tarikatta onu terk etti tabi.

“Düşürdü hatra ,hâli oldu mestûr.”

“(O müridlerin rabıtasızlıktan sebeb) kalblerine vesvese girdi mestur bir hâlde kaldılar.

Hatra:Tehlike,korku ,düşüncevesvese.
Mestûre: örtülmüş ,demektir.

Güneşli bir günde evin perdsi örtülü bulunduğunda ışık içeriye giremez.Bunun gibi rabıta olmadan da kalp mestûr (örtülmüş) olur feyiz gelmez.

“Çün ol zat mübtedidir oldu mahtûr.”

“çünkü o zat tarikate yeni girmiş acemi bir kimse olduğundan tehlikeye yakındır.”

Mübtedi:Yeni başlamış,acemi mürid,
Mahtûr:Tehlikeye yakın ,vesveselenmiş demektir.

“Hicab oldu bu bar itdi anı dûr”

“Salikin kalbine gelen vesveseler Mevlâ ile onun arasına perde olur Bu vesveseler kalbe ağırlık verir insanı yoldan uzak eder.”

Bar:Yük ,kalp ağırlık,
Dûr:Uzak ,demektir.

Bir kimsenin sırtında meselâ: bir çuval buğday veya arpa bulunsa bu ona ağırlık verir.İşte vesveseler da insanın kalbine öyle ağırlık verir.

“Bu hatırda geçüp Hakk’a gidelim”
“Cemal-i ba kemale seyir idelim.”

“(Rabıtasızlıktan hasıl olan ) bu tehlikelerden ,bu vesveselerden geçip Hakk’a gidelim.Risale-i Kudsiyye’nin şu beyiti buraya uygundur:

“Anın çün yaz dediler bu kitabı,
Ki salih sevk alup gitsin hicabı” (sahife :100)

Salikler Risale-i kudsiyye okuyunca feyz alır,perdesi varsa kalkar.Tarikatta olan insana bazı kere soğukluk ,ağırlık ,feyizsizlik gelir.Bu Risale’den bir kaç beyit okursa veya başkası okur da dinlerse hemen feyizsizlik gider.Bu tarikat işinin yaşanması sohbete bağlıdır.

Nakşibendi (kuddise sırruhu )Hazretleri buyuruyor ki:

“Bizim tarikatımız sohbettir.”

İnsan sohbetle yaşar sohbetle tetkite durur .Sohbetle mesafeler aşılır.Bu kitabı okuyunca saliklerin perdeleri niçin gider Bu Risalenin her kelimesi Mevlâ Tealâ’da ilham edilmiştir .

İlham Mevlâ’dan kalbe gelen manadır.Mevlâ’dan gelen mana insanı uyandırmaz mı?Uyandırır.İlham kime kime gelir ALLAH’ın takdir buyurduğu kullara .Bir hadis-i kudsi’de:“Benim veli kullarım kubbelerimin altındadır.Onları benden gayrisi bilemez.”

İnsan kapalı kutudur.Kimin ne olduğu bilinmez,ancak ALLAH-u Tealâ Hazretleri bilir.Bakarsın bir kimse çıkar sakallı cübbeli şalvarlı bir kimseyi görünce beğenmez.Halbuki o ALLAH ‘ın dostlarından biri olabilir

Büyük Şeyh Mustafa İsmet Garibullah(k.s.)
RİSALE-İ KUDSİYYE Şerhi ve izahı Mahmut USTAOSMANOĞLU (Kuddise Sirruhu)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.