Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

133. MEKTUP

0 70

MEVZUU : Fırsatı ganimet bilip vakti hoşa geçirmemek.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Sıddık’a yazmıştır.

Gönderdiğiniz mektup ulaştı.

Fırsatı ganimet biüp vakti boşa harcamamak gerekir. Rüsumlarından ve âdetlerden bir şey hâsıl olmaz. îllet beyan edip mehil istemek, ziyandan başka bir şey artırmaz.

Salâtların en tamı ona, selâmların mükemmeli ona olsun; Muhbir-i Sadık Resulûllah şöyle buyurdu:

— «Erteleyenler helak oldu.»

MuHakkak mevcud olan ömür sermayesini mevhum bir işe sarf etmek; mevhumu dahi mevcud için korumak, cidden kötü bir şeydir.

Vakit sermayesi, gerekir ki, en uygun işe sarf edile.. Bir mensubiyet istiyorsun ki, onu lüzumsuz muzehrefat işlerine harcayasm..

***

Allah-ü Taâlâ, bizlere taleb lezzetinden bir zerre nasib eylesin. Böylece, durmak kalmak vermesin ki, onun zatından gayrına sığınıp kalmamaktan necat müyesser ola..

Dedikodudan bir şey elde edilmez. Asıl matlub olan kalb selâmetidir.

Asıl olan işi düşünmeli ve tam manası ile, lüzumsuz şeylerden yüz çevirmelidir.

Bir şiir:

Her neki var, sevgisi dışında Hakkın;
Şeker dahi olsa yenmesi zehir sakın..

— «Elçiye düşen ancak tebliğdir.» (5/99)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.