Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Nikahın Faydaları

0 194

Nikahın Faydaları

Nikahın faydaları beştir:
1- Nikahın birinci faydası:
 
     Çocuk edinmek : Asıl maksad da budur çünkü insan cinsinin baki kalması ve bu emr-i Hak adetinin cari olması, erkek ile kadının birleşmesi ile olur. Şunu da bilmelidir ki, evlada nail olmak dört cihetle Allah’a yakın olmaktır.
çocucuğu olanın Allah’a yakınlığı
  • Allah’u Teala’nın rızasını kazanmağa muvaffak olur.
  • O’nun Resulünün (S.A.) sevgisini kazanmış olur ki (S.A.):

“ben, kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar ederim.”

“Doğuran kadın, kısır kadından hayırlıdır.”
“Kadın, şehvet için değil, evlad için mubah olmuştur.”
  • Evlad hayatta kaldıkça, sevap da devam eder.
  • Evlad küçük iken ölürse, ebeveynine şefaat eder cennet’e götürür.

 

2- Nikahın ikinci faydası:

    Dünya ve ahiretin bir çok cihetlerine bir misal ve bir örnektir. Ahiretteki lezzetler, zevkler, dünyanın da lezzet ve zevkleridir. İşte, nikah ahiret lezzetine kandırmak için meşru kılınmıştır. Ayrıca nikah şehveti haramdan korunmak içindir. Çünkü şehvet insana galip olunca kadınlarda olduğu gibi akıl ve din mağlup olur.
Hz. Peygamber (S.A.) şöyle buyurmuştur:
” Biriniz bir kadın görür de kalbine, onun hakkında kötü bir şey düşerse, ailesine gelip mücamaatta bulunsun (cima etsin). çünkü, bu hal onun kalbine girmiş olan kötülüğü uzaklaştırır.”

3- Nikahın üçüncü faydası:

      Akıllı insan, vakitlerini üç şeyle geçirir
  • Rütbesine göre Allah’a münacaatta bulunmakla,
  • Nefsini muhasebe etmekle,
  • Kendisine helal olan şeylerle meşgul olmakla

Bu üçüncü diğerlerinden çok kıymetlidir.

 4- Nikahın dördüncü faydası:
      Bekar kimse, evinin eşyasının düzeni ile meşgul olurken, ömrünü boş yere zayi etmiş olur. Beyhaki’nin, İbn Ömer’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur.
“Adem üzerine, ben iki sıfatla üstün kılındım. Benim şeytanım kafir idi. Ona karşı, Allahu Teala bana yardım etti de müslüman oldu. Ailelerim, Rabbime taatta bana yardımcı idiler. Adem’in şeytanı kafir idi. (müslüman olmadı) onun ailesi, hata etmesine yardım etmiş idi.”
5- Nikahın beşinci faydası:
    Nefsi, mücadele ve riyazat ile meşgul olurken aile ve çocukları, yaptığı riyazat sebebi ile ıslah olurlar. Aynı zamanda bununla helal kazanmak ve evladlarını terbiye etmek kolay olur.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.