Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları ile ilgili Hadisi Şerifler ve Ayet-i Kerimeler

0 362

Kadının kocası üzerindeki hakları ile ilgili ayetler
“Ey iman edenler Onlarla (kadınlarınızla) iyi geçinin Olabilir ki, birşey sizin hosunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur” (Nisa; 19)

“” Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. “” (Nisa; 34)

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları ile ilgili hadis-i şerifler

Ebu Hureyre ( Radıyallahu Anh)’danrivayet edilen bir hadisişerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
“Kadınlara hayırhah olun, zira kadın bir eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır, öyleyse kadınlara hayırhah olun.”
Hakim İbnu Mu`aviye babası Mu`aviye (ra)`den anlatıyor: “Ey Allah`ın Resulü!” dedim, “bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir?”

“Kendin yiyince ona da yedirme,giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbih etmemen, evin içi hariç onu terketmemen.”

Hz Cabir ( Radıyallahu Anh)’danrivayet edilen bir hadisişerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur
.
“Bir mü`min erkek, bir mü`min kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir.”

Ebu Said ( Radıyallahu Anh)’danrivayet edilen bir hadisişerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur

“Şüphesiz ki Kıyamet günü, Allah`ın en çok ehemmiyet vereceği emanet, kadın-koca arasındaki emanettir. Kadınla koca birbiriyle içli dışlı olduktan sonra, kadının esrarını erkeğin neşretmesi, o gün en büyük ihanettir.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.