Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Kadının Sesi Avret midir?

0 255

Kadının sesi kimlere haramdır.
Kadınları sekreter yapıp sesini hergün haram olan erkeklere duyurtan iş verenler iyi okusun.

İnternette İslami forum olarak hizmet veren sitemizdeki üyeler ile H.z. Muhammedin hayatını farklı bir çok arkadaşın okuması ile sesli kitap yapmak düşüncesindeyiz, ancak kadın sesi konusunda emin olamadık maalesef. Konu ile ilgili en sağlıklı ve muteber bilgiyi sizin vereceğinizi düşünerek başvurmuş bulunuyoruz.

02/02/2008

Aziz talibe, sözkonusu amaçla kadın sesinin kullanılmasında şeran bir beis bulunmamaktadır. (M. İ. ‘nin sitesinden.)>>>

 

Bu cevab pek çok su götürür ve kötü niyetlilere fırsat verir, zira bu hükmün pek çok kayıtları ve sınırlamaları vardır. Eğer biz, kadınları her işte serbest bırakırsak, onlar en önde olmak istediklerinden artık kimisi evlenmez, çocuk yapmaz, evde ailede huzur kalmaz, yaratılış nizamı alt-üst olur. Onların hakkına riayet edilirse huzur olur, hizmet olur. Kadının görüntüsünü ve sesini heryerde kullanırsak, düzenbazlardan dünyacılardan ne farkımız kalır.

“Evlerinde otursunlar, ilk cahiliyye dönemi gibi dışarı çıkmasınlar” ayeti kime hitabtır???

Meseleyi evvela fukahadan dinleyelim.

Beşeri ihtiyaçlar, alış veriş gibi mutlak konuşması gereken şeylerde kadının sesi, fitneye sebeb olmadıkça mahzurlu değildir. Şer’i meseleyi öğrenmek için alime hocaya soru sorup konuşması da mubahtır, yerine göre lazımdır. Ancak erkeklerin tamaına sebeb olacak şekilde sözü yumuşatarak konuşmaları ve yolda yürürken ayaklarını yere veya birbirine vurarak ses çıkartmaları men edilmiştir.

Ahzab Suresi ayet 32 de; “Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan diğerleri gibi değilsiniz. Eğer takva olursanız, sözü yumuşak şekilde söylemeyin; (zira) kalbinde maraz olan kişi tama’ eder. Ma’ruf söz söyleyin.” buyurmakla, önce annelerimizi bu hususta ikaz etmiştir.

Ebu Bekir Cessas, bu ayetin tefsirinde: -Bu ayette, kadınların sözlerini erkeklere karşı yumuşatarak söylememeleri ve düşük kimselerin fitnelenip kadınlara meyletmemesine delalet vardır.- demiştir.

Bununla, diğer kadınların da erkeklere karşı sözlerini yumuşatmalarından men edilmeleri anlaşılmıştır. Bununla, kadınların ezan okumaktan men edilmelerine delalet vardır.

“Ziynetlerinden gizlediklerin bilinsin için ayaklarını (yere) vurmasınlar”ayetinin tefsirinde Cessas şöyle der: Ayeti kerimede, kadının konuşmasında yabancı erkeklere işittirecek şekilde sesini yükseltmekten men edildiğine delalet vardır; bu durum, sesi fitneye sebeb olacak şekilde oluncadır. Bu yüzden alimlerimiz kadının ezan okumasını mekruh gördüler. (Ezan iade edilir.) Zira bunda, sesini yükseltmeye ihtiyaç duyulur, halbuki kadın bundan men edilmiştir. (Ahkamu-l Kur’an/Cessas/ 3-3939)

İbni Mace’de, manazın ikamesi babında:

İslam şeriatının hırsı açığa çıktı, şöyleki kadın, yabancı erkeklerin işitceği derecede sesini yükseltmez, zira imamın hatasına tenbih için sesini yükseltmez tesfık yapar (ellerini birbirine çarpar).

Ebu Hureyre’den r.a. şöyle rivayet edildi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Erkekler için tesbih (subhanellah demek), kadınlar için tefık (el çırpmak) vardır. (İbni Mace: 1-329)

<<<Namazda imam yanılsa, erkekler –subhanellah- diyerek uyarırlar, kadınlar ise ellerini birbirine vururlar, ses çıkartmazlar. Namazda böyle ise, ya dışarda telefonda t.v. de işyerinde, öğretmenin karşısında müdürün huzurunda kadının durumu ne olur???>>>

Muvatta’ dan:

Malumdur ki ihrama giren hacılar telbiye okurlar, seslerini yükseltirler. Lakin kadınlar için telbiye ile seslerini yükseltmek yoktur, taki sesin yükseltilmesiyle ziyneti açığa çıkmasın.  Muhakkak İmam Malik demiştir: Ehli ilimden şöyle dediklerini işittim: Kadınların telbiye ile ses yükseltmeleri yoktur, kadın kendi sesini duyacak kadar söyler. (Muvatta 1-334)
Muğni den:

İbni Abdil Berr derki: kadın hakkında sünnet olan, sesini yükseltmemesidir, kadın için ancak kendi sesini işitmesi vardır. Fitne korkusundan dolayı sesini yükseltmesi mekruh oldu.  (Muğni: 3-330)

Dini gaye için olursa mahzur yok …demiş ti; yukardaki hükümler hangi gayelerdedir? Namaz içinde imamın hatasını uyarmak dini bir gaye halis bir niyet değilmi? Evet, orda bile kadının sesi erkekler için fitneye sebebtir.

Fasık tüccarlar niçin sekreter olarak telefonların başına kadınları korlar, tezgahlara kadınları korlar! Erkekleri cezbetmek sözlerini dinletmek ve müşteri avlamak için. Senin niyetin belki (güya) halis olsa da, dinleyenlerin niyeti öyle olmaz, olamaz, zira erkeklik ölmedi ya, melek olmadık ki! Ben etkilenmem derseniz, demek ki sizde bir şey kalmamış, siz de kadın gibi olmuşsunuz, kusura bakmayın. Bizim sözümüz erkekler içindir, izzetli nezih takva kimseler içindir.

alıntı : alikarahoca.net

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.