Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Hanımı Hz. Aişe (R.A.)

0 143
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVCE
 İsim : Hz. Aişe (R.A.)
 
Baba İsmi : Ebu Bekir es-Sıddik.
 
Anne İsmi : Ümmü Ruman Zeyneb bint-i Abdi Dehman.
 
Doğum Yeri Tarihi : H.Ö 9.
 
Evlendiği Yer ve Tarih : Medine-i Münevvere H.1.
Mihri : 400 dirhem
Evlilik Müddeti : 11 Sene
Evlenme Sebebi : Peygamber Efendimiz’in bekar olarak evlendiği tek hanımdır. Rasulullah (S.A.V.), en büyük yardımcısı olan Hz. Ebu Bekir ile aralarındaki bağı kuvvetlendirmek ve dini kadınlara öğretmek için Hz. Aişe ile evlenmiştir.
Hz. Aişe genç ve zeki olduğu için Rasulullah (S.AV.)’den öğrendiği dini hükümleri kadınlara aktarıyordu. Hatta onun ilminden ashab-ı kiramın erkekleri bile istifade ediyordu. Nitekim Ebu Musa (R.A.) şöyle demiştir.
“Rivayet edilen herhangi bir hadiste bir müşkilat görürsek onu Aişe’ye sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk.” (Tirmizi)
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere, H. 58, Ramazan.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Olan Evlatları : Yok.
 
Alamat-ı Farikası: :
1. Meşhur İfk Hadise’sinden sonra Hz. Aişe’nin temiz ve pak olduğuna dair vahy-ilahi nazil olmuştur.
2. Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
“Aişe’nin kadınalara üstünlüğü, tiridin diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir.” (Buhari)
3. Rasulullah (S.A.V.) ona, kardeşi Esma’nın oğlu Abdullah bin Zübeyr’e  nisbetle “Ümmü Abdullah” diye künye verdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.