Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Hanımı Hz. Cüveyriye (R.A.)

0 145
Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVCE
İsim : Hz. Cüveyriye (R.A.)
 
Baba İsmi : Haris bin Ebi Dırar.
 
Anne İsmi : ???
 
Doğum Yeri Tarihi :  H.Ö 16.
 
Evlendiği Yer ve Tarih : H. 5, Beni Mustalik Gazvesi’nden sonra.
Mihri : 400 dirhem.
Evlilik Müddeti : 6 Sene
Evlenme Sebebi : Beni Mustalik kabilesi reisi Haris’in kızıdır. Müslümanlara esir düşmüştü. Efendimiz’den kurtuluş fidyesi hususunda yardım istemeye geldi. Rasulullah (S.A.V.) onu, kurtuluş fityesini vermek ile kendisiyle evlenmek arasında serbest bıraktı. O da Efendimiz ile evlenmeyi tercih etti. Bunun üzerine müslümanlar:
“Rasulullah (S.A.V.) Efendimiz’in akrabalarına esir muamelesi yapamayız” diye diğer bütün esirleri de serbest bıraktılar.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere, H. 56.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Olan Evlatları : Yok.
 
Önceki Kocası : Müsafi’ bin Safvan
Alamat-ı Farikası: :
1- Hz. Aişe (R.A.) şöyle demiştir:
“Kavmi için Cüveyriye’den daha hayırlı olan bir kadın görmedik; onun sebebiyle Beni Mustalik’ten yüz hane halkı azad olundu” (Ebu Davud)
2. Çok oruç tutar, çok ibadet ederdi.
3. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, Cüveyriye (R.A.) namaz kıldığı yerde oturmakta iken, Efendimiz (S.A.V.) erkenden evinden çıktı. Kuşluk vakti eve döndüğünde Hz. Cüveyriye’nin hala yerinde oturmakta olduğunu gördü:
“Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. Validemiz,
“Evet” deyince, Allah Rasulü (S.A.V.) şöyle buyurdu:
“Yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur:
سُبْحَا نَ ا للهِ وَ بِحَمْدِ هِ عَدَ دَ خَلْقِهِ وَ رِ ضَا نَفْسِهِ وَ زِ نَتَ عَرْ شِهِ وَ مِدَ ا دَ كَلِمَا
تِهِ
” Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnud olacağı kadar, Arş’ının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince Allah’ı uluhiyet makamına yakışmayan bütün noksan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim.” (Müslim)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.