Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Hanımı Hz. Hafsa (R.A.)

0 99
Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVCE
İsim : Hz. Hafsa (R.A.)
 
Baba İsmi : Ömer bin Hattab.
 
Anne İsmi : Zeyneb bint-i Maz’un.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 18.
 
Evlendiği Yer ve Tarih : Medine-i Münevvere, H. 3.
Mihri : ???
Evlilik Müddeti : 8 Sene
Evlilik Sebebi : Rasulullah (S.A.V.) ikinci büyük yardımcısı olan Hz. Ömer ile aralarındaki bağı kuvvetlendirmek ve Uhud’da şehid edilen sahabesinin emanetine sahip çıkmak için onunla evlendi.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere, H. 41.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Olan Evlatları : Yok.
 
Önceki Kocası : Huneys bin Huzafe es- Sehmi. Uhud’da şehid edildi.
Alamat-ı Farikası: :
Edib bir hanım idi, yazı yazmasını bilirdi. Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen ilk mushaf-ı Şerif, onun odasına muhafaza edilmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.