Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Hanımı Hz. Hind (R.A.)

0 96
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVCE
İsim : Hz. Hind (R.A.)
 
Baba İsmi : Ebu Ümeyye Huzeyfe bin Muğire
 
Anne İsmi : Atike bint-i Amir.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 30.
 
Evlendiği Yer ve Tarih : Medine-i Münevvere H. 4.
Mihri : Bazı ev eşyaları
Evlilik Müddeti : 7 Sene
Evlenme Sebebi : O, Arapların en cömertlerinden birinin kızıydı. Babası “Zadü’r Rakib: Yolcuların azığı” lakabıyla tanınmıştı. Kocası Ebu Seleme, Peygamber Efendimiz’in hem halası Berre’nin oğlu, hem de sütkardeşi idi. Dolayısıyla Rasulullah (S.A.V.) hem onu muhafaza etmek, hem de evlilik yoluyla büyük bir kabile olan Mahzum Oğulları ile arasındaki bağları kuvvetlendirmek istiyordu. Zira Araplar arasında bu tür münasebetler çok yaygındı.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere, H. 61, Şevval. O, ümmühatı Mü’mininden en son vefat eden validemiz idi.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Olan Evlatları : Yok.
 
Önceki Kocası : Ebu Seleme Abdullah bin Abdülesed. Peygamber Efendimiz’in süt kardeşi ve halası Berre’nin oğlu idi. Ümmü Seleme, onunla birlikte önce Habeşistan’a sonra da Medine’ye hicret etti. Ondan dört çocuğu oldu.
Alamat-ı Farikası: :
1. Habeşistan’a hicret eden ilk kadındır.
2. Medine’ye Hevdec üzerinde ilk giren kişidir.
3. Cemal sahibi, ilmi ve akli üstünlüğe sahib bir hanım idi. Peygamber Efendimiz’în Hudeybiye’de  kendisiyle istişarede bulunması meşhurdur. Onun görüşü, müslümanlara kurtuluş getirmiştir.
4. Halid bin Velid’in amcasının kızı, Ammar bin Yasir’in süt kardeşidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.