Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Oğlu Hz. İbrahim (R.A.)

0 198
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
Yedinci Çocuk
İsim :  Hz. İbrahim (R.A.) 
 
Baba İsmi : Muhammed bin Abdullah (S.A.V.)
 
Anne İsmi : Mariye bint-i Şem’un.
Ebesinin İsmi : Ümmü Rafi
Sütannesinin İsmi: Ümmü Seyf.
 
Doğum Yeri Tarihi : Medine-i Münevvere, Zilhicce 8 H.
 
Cinsiyeti : Erkek
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere. Hz. İbrahim, Tebük dönüşü hastalandı ve bir müddet sonra vefat etti.
Yaşı : 18 Ay
Alamat-ı Farikası :
1. Ebu Rafi, İbrahim’in doğumunu Allah Rasulü’ne müjdelemişti. Bu habere çok sevinen Rasulullah (S.A.V.) ona hediyeler verdi. Yanındakilere de:
” Bu gece bir oğlum doğdu, ona atam İbrahim’in ismini verdim” buyurdu. (Müslim)
2. Allah Rasulü (S.A.V.), İbrahim’in vefatıan çok üzüldü. Mübarek gözlerinden sessiz sessiz merhamet damlaları döküldü . şöyle buyurdular:
“Göz ağlar, kalb de mahzun olur, ancak biz Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz! Vallahi ey İbrahim! Biz senin firakınla çok mahzunuz!” (Buhari)
Rasulullah (S.A.V.) bir taş getirilmesini emretti ve onu kabrin başına dikti. Hz. İbrahim’in kabri böylece bir alametle belirlendi. Kabrinin üzerine ilk defa su serpilen de o oldu.
Bu sırada güneş tutulmuştu. Ashabdan bazıları, bunu bir cahiliye adeti olarak Hz. İbrahim’in vefatına bağladılar. Hz. Peygamber (S.A.V.) ise hadise esnasında iki rekat namaz kıldı ve ashabın bu düşüncelerini tasvib etmediğini bildirerek:
“Güneş ve Ay Allah’ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden ne de hayatından dolayı tutulur. Ay ve Güneş tutulması görünce Allah’ı zikre koyulun ve namaz kılın!” buyurdular.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.