Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Din ve Kısımları

0 126

Kim İslamdan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.(Ali İmran Suresi, 85)

DİN NEYE DENİR?
Din, Allah (c.c) tarafından Peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah (c.c), muhatabı insanlardır.
DİNLERİN KISIMLARI
1-) HAK DİN
Allah-u Teâlâ tarafından Peygamberleri aracılığı ile insanlara bildirilen, hiç bir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Bu özellikleri taşıyan tek din “İslam dinidir.”
2-) MUHARREF DİNLER
Hak din iken sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir. Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi.
3-) BATIL DİNLER
Allah (c.c) tarafından gönderilmeyip, bilakis insanların uydurmuş olduğu dinlerdir. Putperestlerin puta, Mecusilerin ateşe tapması gibi.
İSLAM DİNİ
İlk insan olan Hz. Âdem (a.s), aynı zamanda ilk Peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de“Hak Din”dir. Hz. Âdem’den Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar gelen bütün Peygamberler, insanlara Allah’ın birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah (c.c)’a nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir. Ancak son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’den önceki Peygamberlerin tebliğ ettiği iman esasları ve dinî hükümler zamanla bozulmuş ve insanlar karanlıklar içinde kalmıştı.
İnsanlığı düştüğü bu durumdan aydınlığa çıkaracak bir kurtarıcıya ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığı ile bütün insanlara diğer dinleri de içeren son ve en mükemmel din olan
“İslam Dinini”göndermiştir. Bu gerçek Yüce Allah (c.c) tarafından Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “Allah (c.c) katında din, şüphesiz İslâm’dır.” (Ali İmran Suresi, 19)
İslam’ın dışındaki dinler, Allah katında kabul görmez. Bunların insanlara bir yararı olmayacaktır. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır:
“Kim İslam’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.” (Ali İmran Suresi, 85)
İslam Dini, Allah (c.c) tarafından gönderildiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Bundan sonra da bu özelliğini koruyacaktır. İslam dini, Allah katında geçerli tek dindir.
İSLAM DİNİ’NİN GAYESİ
İslam Dininin amacı, insanlara iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir. Onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.
İSLAM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ
 1-) Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından tebliğ edilen İslam dini son dindir. Ondan başka din gelmeyecek, hükümleri kıyamete kadar devam edecektir.
2-) İslam evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde İslam dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.
3-) İslam dininin hükümleri insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
4-) İslam dini, kendisinden önce, Allah (c.c) tarafından gönderilen peygamberleri ve ilahi kitapları tasdik eder. Ancak o kitapların hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar için gönderilmişti. İslam dini ise bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan tek din’dir.
 İSLAM DİNİNİN KAYNAKLARI
 İslam dininin, en önemli ve birinci kaynağı “Kur’an-ı Kerim”dir. Dini bir konu öncelikle Kur’an-ı Kerim’de aranır.
İkinci kaynağımız, Peygamberimizin sünnetini oluşturan sözleri ve davranışlarıdır. Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci önemli dini kaynağımız “Sünnet”tir.
Üçüncü dini kaynağımız Peygamberimizden sonra herhangi bir çağda yaşayan ulemaların kendi zamanlarında dini bir konuda görüş birliğine varmış olmalarıdır. Buna “İcma” denir.
Dördüncü kaynağımız “Kıyas”tır. Kıyas, belirttiğimiz üç kaynakta hükmü bulunmayan bir dini hükmü başka bir dini hükme benzeterek, benzetme yolu ile sonuca varmaktır.
O halde; dinimizin dört ana kaynağı vardır: “KUR’AN, SÜNNET, İCMA ve KIYAS.”Bunlardan birine dayanmayan dini görüşlere değer verilmez, güvenilmez ve bu tür görüşlere göre hareket edilmez.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.