Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Mirac Gecemiz Mübarek Olsun

0 55

Receb-i Şerîf ayının 27. gecesi Mi‘râc Gecesi’dir. Mi‘râc, merdiven demektir. Cebrâil (Aleyhisselâm) Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i, 52 yaşında iken, Receb-i Şerîf ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’deki Mescid-i Haram’dan alarak Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürdü ve oradan da semâ katlarına urûc ettiler.

Mi‘rac; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) uyanık hâlde iken, rûh ve mübârek bedeni ile birlikte gerçekleşti. Âyet-i kerîme ile sabit olduğundan, Mekke-i Mükerreme’den Kudüs-ü Şerîf’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Semâ katlarına, bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur.

Mukaddes Yolculuk ve Sayısız Müşâhedeler
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), Mi‘rac’da Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri müşahede edip, Kürsî, Arş ve rûh âlemlerini geçip, bilinemeyecek, anlaşılamayacak ve anlatılamayacak şekilde; mekânsız, zamansız, cihetsiz ve sıfatsız olarak Allâh-u Te‘âlâ’yı gördü. Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı türlü türlü nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs-ü Şerîf’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.

Mi‘râc’da 5 vakit namaz farz oldu. Mi‘rac’dan önce, yalnız sabah ve akşam namazı vardı. Mi‘râc gecesi, akşam namazı 3 rekât, öteki namazlar ise 2 rekât farz oldu. Medine-i Münevvere’de ikinci emirle sabah ve akşam dışında kalan namazlar 4 rekâta çıkarıldı. Hicretin 4. yılında 4 rekâtlık bu namazlar, misafir için yine 2 rekâta indirildi.

Mi‘râc hâdisesiyle, Müslümanların îmânı kuvvetlendi; kâfirlerin düşmanlığı arttı. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e kâfirler inanmadı.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e: “Mescid-i Aksâ’nın kaç kapısı, kaç penceresi var?..” gibi sorular sordular. O anda, Cebrâil (Aleyhisselâm)ın gelerek Mescid-i Aksâ’yı, gözlerinin önüne getirmesi vesilesiyle müşriklerin suallerini cevapladı.

Bu mübârek gece de, diğer mübârek geceler gibi ihyâ açısından önem taşıyan bir gecedir. Bu mübârek geceyi ihyâ için kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı Kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve istiğfâr etmeli, salevât-ı şerîfe getirmeli, ulemâyı ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli ve bütün Müslümanlara duâ edilmelidir.

Mi‘râc Gecesi’nin Anlamı, Mâhiyeti ve Önemi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.