Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

40. Mektup

140. MEKTUP

MEVZUU : Elem ve mihnet, mahabbet levazimi arasında olduğunun beyanı..(Yani: Sevginin ayrılmaz parçaları olduğunu açıklamak) *** NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu. Molla Muhamnıed Masum Kâbili'ye yazmıştır. *** Ey Muhib, Elem ve…

40. MEKTUP

40. MEKTUP ·         Şeyh Muhammed Çeteri'ye göndermiştir ·         İhlasın elde edilmesi; tarikat ve hakikatin ihlası geliştirme hususunda şeriata hizmetçi olduğu Allah' a hamd ve Resûl' üne salat ve selam ederiz Muhterem kardeşim! Seyr u…